Αύξηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος – Τα ποσά και οι δικαιούχοι

Aύξηση της τάξης του 8% θα δουν από το τέλος Ιανουαρίου εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχοι του επιδόματος ΚΕΑ.

Σύμφωνα με υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο, τα πλέον ευάλωτα νοικοκυριά θα δουν μια αύξηση που κυμαίνεται από 16 έως 72 ευρώ το μήνα.

Οι προϋποθέσεις
Το δηλούμενο εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, τους έξι (6) τελευταίους μήνες πριν την υποβολή της αίτησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του εγγυημένου ποσού για κάθε τύπο νοικοκυριο.

Η αύξηση αφορά τις αιτήσεις που εγκρίθηκαν από την 1η Δεκεμβρίου 2023 και μετά. Για τους υπόλοιπους θα πρέπει να λήξει το ισχύον εξάμηνο και με την νέα αίτηση, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις, θα δουν στους λογαριασμούς τους την αύξηση της τάξης του 8%.

Το δηλούμενο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.832 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.

Τα ποσά
Αναλόγως της σύνθεσης του νοικοκυριού οι αυξήσεις κυμαίνονταο από 16 έως 72 ευρώ μηνιαίως.

Το εγγυημένο ποσό ορίζεται ως ακολούθως:

Για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 216€ ανά μήνα.
Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος του νοικοκυριού: προσαύξηση του εγγυημένου ποσού κατά 108€ ανά μήνα.
Για κάθε ανήλικο μέλος του νοικοκυριού: προσαύξηση του εγγυημένου ποσού κατά 54 € ανά μήνα.
Στο νοικοκυριό που απαρτίζεται αποκλειστικά από μονογονεϊκή οικογένεια, το μεγαλύτερο σε ηλικία ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας.
Σε νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α, για τις ανάγκες υπολογισμού του εγγυημένου ποσού κάθε απροστάτευτο τέκνο λογίζεται ως ενήλικας.
Ως ανώτατο όριο του εγγυημένου ποσού ορίζονται τα 972 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού
Παραδείγματα
Νοικοκυριό με δύο ενήλικες και δύο ανήλικα τέκνα:

Μέχρι σήμερα λάμβανε 300 ευρώ για τα δύο ενήλικα μέλη και από 50 ευρώ για τα δύο ανήλικα, δηλαδή 400 ευρώ σύολικά. Από το τέλος Γενάρη θα λαμβάνει 216 για το πρώτο και 108 για το δεύτερο ενήλικο μέλος συν 54 ευρώ για κάθε ανήλικο, σύνολικά δηλαδή 432 ευρώ.

Moνογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα τέκνα:

Το παραπάνω νοικοκυριό λάμβανε 200 ευρώ για τον μονογονέα, 100 ευρώ για το μεγαλύτερο ανήλικο τέκνο και 50 ευρώ για το μικρότερο, συνολικά δηλαδή 350 ευρώ. Πλέον θα λαμβάνει 216 ευρώ συν 108 συν 54, συνολικά 378 ευρώ.