ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Εντονο ενδιαφέρον από ξένους θεσμικούς για το placement – Διατέθηκαν 6 εκατ. μετοχές

Την επιτυχή ολοκλήρωση της ιδιωτικής τοποθέτησης σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές ανακοίνωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Λόγω αυξημένης ζήτησης τελικώς διατέθηκαν 6.000.000 συνολικά κοινές μετοχές σε τιμή 13,20 ευρώ ανά μετοχή, αντί των αρχικά ανακοινωθεισών 5.000.000 Μετοχών. Η AXIA Ventures Group Ltd ενήργησε ως Διεθνής Συντονιστής της διαδικασίας ιδιωτικής τοποθέτησης. Οι συναλλαγές πακέτου θα εκτελεστούν σήμερα Παρασκευή 19/01.

Τα θετικά του placement
Η ολοκληρωθείσα ιδιωτική τοποθέτηση των 6.000.000 μετοχών της εταιρείας σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, βελτιώνει την ελεύθερη διασπορά των μετοχών, ενώ επίσης παρέχει επιπρόσθετα κεφάλαια που θα ενισχύσουν το επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας και θα προσδώσουν περαιτέρω αξία στην Εταιρεία και στους μετόχους της.

Παράλληλα, η διασπορά και η μετοχική βάση της Εταιρείας διευρύνεται με τη συμμετοχή περισσότερων θεσμικών επενδυτών, η οποία αναμένεται να έχει θετική επίδραση στην εμπορευσιμότητα των μετοχών της Εταιρείας.

Στην αρχική της ανακοίνωση, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είχε κάνει λόγο για διάθεση 5 εκατ μετοχών σε θεσμικούς επενδυτές, αλλά το αυξημένο ενδιαφέρον από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές οδήγησε την εταιρεία στην διάθεση επιπλέον 1 εκατ. μετοχών. Να σημειωθεί ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα απόκτησης των νέων μετοχών και από την έκδοσή τους δεν θα υποστούν αραίωση (dilution).