«Ζεστό» χρήμα 8 δισ. ευρώ στα κρατικά ταμεία φέρνουν ΤΑΙΠΕΔ και ΤΧΣ το 2024

Η Ελλάδα αναμένεται να εισπράξει έσοδα ύψους 5,77 δισ. ευρώ από αποκρατικοποιήσεις του ΤΑΙΠΕΔ το 2024, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό.

Eπιπλέον, αναμένεται «ζεστό» χρήμα και από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

ΤΑΙΠΕΔ
Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων θα προέλθει από την παραχώρηση της Αττικής Οδού (3,27 δισ. ευρώ) και της Εγνατίας Οδού (1,35 δισ. ευρώ).

Η παραχώρηση της Αττικής Οδού αναμένεται να ολοκληρωθεί το τελευταίο τρίμηνο του 2024, ενώ η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού το δεύτερο τρίμηνο του 2024.

Επιπλέον, περίπου 135 εκατ. ευρώ αναμένεται να προέλθουν από τις πωλήσεις των λιμανιών του Ηρακλείου της Κρήτης και του Βόλου.

Το ΤΑΙΠΕΔ, έχει προγραμματίσει για το 2024 την πώληση και άλλων περιουσιακών στοιχείων, όπως το λιμάνι της Καβάλας, το λιμάνι Κέρκυρας, τη μαρίνα Πύλου και τη μαρίνα Αργοστολίου.

Το 2023 εισπράχθηκαν από τις αποκρατικοποιήσεις 406,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα για τα έτη 2021 και 2022, ανήλθαν στο ποσό των 660,4 εκατ. ευρώ και 586,6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Εν τω μεταξύ, ολοκληρώθηκε η εισαγωγή του 30% του μετοχικού κεφαλαίου του Ελ. Βενιζέλος που κατέχει η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) και θα αποφέρει περίπου 738 εκατ. στα κρατικά ταμεία.

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Για τον Μάρτιο τοποθετείται και η πώληση του 27% που κατέχει το ΤΧΣ στην Πειραιώς.

Από την συγκεκριμένη αποεπένδυση το δημόσιο θα μπορούσε να εισπράξει ακόμα 1,3 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι το 2023, το δημόσιο πούλησε τα ποσοστά του σε Eurobank και Alpha Bank, καθώς και το 22% από το 40% που κατείχε στην Εθνική.

Το υπόλοιπο 18% της ΕΤΕ αναμένεται να πουληθεί το 2025, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται το ενδεχόμενο να διατεθεί ένα μέρος του ποσοστού προς το τέλος του 2024, γεγονός που θα ενίσχυε ακόμα περισσότερο τα κρατικά ταμεία.