Αύξηση 10,3% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή τον Ιανουάριο

0
5

Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του Ιανουαρίου 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2023, παρουσίασε αύξηση 10,3% έναντι αύξησης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2023 με το 2022, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Ιανουαρίου 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2023, παρουσίασε αύξηση 3,1%).

Οι δείκτες
Ο δείκτης του κλάδου παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση ενώ ο δείκτης του κλάδου κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση, κατά τον Ιανουάριο 2024 σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2023.

Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Ιανουαρίου 2024 με τους αντίστοιχους δείκτες του Ιανουαρίου 2023, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στους κλάδους εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη – άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου – υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.

Σύγκριση Ιανουαρίου 2024 με Ιανουάριο 2023
Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 10,3% τον μήνα Ιανουάριο 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2023, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από την αύξηση:

Κατά 34,0% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.
Κατά 6,1% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: λοιπών ορυχείων και λατομείων, εξόρυξης μεταλλευμάτων.
Κατά 5,4% του Δείκτη Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων, παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού, κατασκευής μεταλλικών προϊόντων, κατασκευής λοιπού εξοπλισμού μεταφορών.
Κατά 2,9% του Δείκτη Παροχής Νερού. II. Σύγκριση Ιανουαρίου 2024 με Δεκέμβριο 2023.
Σύγκριση Ιανουαρίου 2024 με Δεκέμβριο 2023
Η αύξηση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 3,1% τον μήνα Ιανουάριο 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2023, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από την αύξηση:

Κατά 9,2% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.
Κατά 2,6% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.
Κατά 0,9% του Δείκτη Μεταποίησης.
2. Από την μείωση:

Κατά 0,5% του Δείκτη Παροχής Νερού.