Τέλος χρόνου για την επίλυση φορολογικών διαφορών -«Κούρεμα» προστίμων έως 75%

Εκπνέει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία για τους φορολογούμενους ώστε να κλείσουν τις εκκρεμείς υποθέσεις τους μακριά από τις δικαστικές αίθουσες.

Οι πολίτες που έχουν φορολογικές διαφορές με το δημόσιο, οι οποίες δεν έχουν συζητηθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων έως τις 29 Ιουνίου θα πρέπει να υποβάλουν
αίτηση στην επιτροπή εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών.

Εν συνεχεία, εφόσον αυτή γίνει δεκτή, πρέπει να την αποδεχτούν και να καταβάλουν το 30% της οφειλής εντός 5 ημερών από την υπογραφή του συμβιβασμού. Το υπόλοιπο δύναται να ρυθμιστεί μέχρι και σε 24 δόσεις και το «κούρεμα» μπορεί να ανέλθει σε:

75% εάν καταβληθεί σε 1 δόση,
65% για 2-4 δόσεις,
55% για 5 -8 δόσεις,
50% για 9-12 δόσεις,
45% για 13-16 δόσεις,
40% για 17 – 20 δόσεις και
35% για 21 -24 δόσεις

Εάν δεν καταβληθεί ποσοστό τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου που οφείλεται, εντός 5 εργάσιμων ημερών από την αποδοχή της πρότασης της Επιτροπής, ή χαθούν δύο συνεχόμενες δόσεις ή η δύο τελευταίες ο συμβιβασμός ανατρέπεται αναδρομικά, θεωρείται ότι δεν επήλθε ποτέ και τυχόν καταβληθέντα ποσά θεωρούνται ότι καταβλήθηκαν έναντι της αρχικής οφειλής.

Η διαδικασία
Για να υποβάλλετε την αίτηση αρχικά πρέπει να μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eefdd.gr και να επιλέξετε το κουμπί «Συνέχεια».

Πριν από οποιαδήποτε διαδικασία είναι απαραίτητη η διαπίστευσή σας στην Εφαρμογή προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εγγραφή σας και να λάβετε κωδικό Πρόσβασης.

Με τον κωδικό Πρόσβασης, θα μπορείτε να εισέλθετε στην Εφαρμογή για να παραλάβετε την Πρόταση της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, να Αποδεχτείτε ή να Απορρίψετε την Πρόταση, να παραλάβετε το Πρακτικό Επίλυσης ή το Πρακτικό Ματαίωσης και γενικά να ολοκληρώσετε όλες τις ενέργειες σχετικά με την Υπόθεσή σας ενώπιον της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, ηλεκτρονικά.

Από την αρχική οθόνη επιλέγετε «Αίτηση Διαπίστευσης (Μόνο για φορολογούμενους – Επιχειρήσεις).

Τα στοιχεία που θα ζητηθούν για την Διαπίστευση του Φορολογουμένου είναι ΑΦΜ, Επώνυμο-Επωνυμία, Όνομα, Διεύθυνση, Κινητό Τηλέφωνο, Όνομα Χρήστη (θα πρέπει να είναι μοναδικό) και Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο.

Εάν όλα τα στοιχεία είναι αποδεκτά επιλέγετε το κουμπί «Αποστολή». Στο επόμενο βήμα η πλατφόρμα ενημερώνει ότι τα στοιχεία καταχωρήθηκαν επιτυχώς, ενώ ένα μήνυμα θα σταλεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχετε δηλώσει, το οποίο θα περιέχει τον κωδικό πρόσβασης στην πλατφόρμα.

Για να παρακολουθείτε την πορεία μιας Αίτησης Επίλυσης Εξώδικης Διαφοράς, μεταβαίνετε στην αρχική οθόνη και επιλέγετε «Αποδοχή- Απόρριψη Πρότασης».

Στην επόμενη οθόνη πληκτρολογείτε τον κωδικό χρήστη που έχετε καταχωρήσει στο πεδίο «όνομα χρήστη» και τον κωδικό Πρόσβασης που έχετε λάβει στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο και τέλος, επιλέγετε το κουμπί «Είσοδος».

Μέσα από την Εφαρμογή www.eefdd.gr, ενημερώνεστε για την πορεία της υπόθεσή σας.