Στο «μικροσκόπιο» 35.206 μεγαλοοφειλέτες του ΕΦΚΑ -Τελευταίος έλεγχος πριν δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία τους

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις 31 Ιουλίου, οπότε όσοι χρωστάνε στο Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ πάνω από 150.000 ευρώ έκαστος, θα δουν τα… ονοματάκια τους κρεμασμένα στα «μανταλάκια».

Για πολλούς η δημοσιοποίηση της λίστας των μεγάλων οφειλετών είναι… τουφεκιά στον αέρα, ωστόσο δεν σκέφτονται όλοι έτσι, καθώς με εξαίρεση τους πτωχευμένους και τους “φευγάτους”, φυσικά και νομικά πρόσωπα δεν αισθάνονται ιδιαιτέρως άνετα βλέποντας τα στοιχεία τους αναρτημένα στο διαδίκτυο.

Είναι, άλλωστε, ενδεικτικό ότι κάθε χρόνο, με την επικαιροποίηση της «μαύρης» λίστας, υποβάλλονται ενστάσεις απ’ όσους υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε να εξαιρεθούν.

Τελευταίος έλεγχος πριν δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία τους
Εν αναμονή της νέας λίστας στο τέλος του μήνα, ο ΕΦΚΑ έδωσε οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες για τον τελικό έλεγχο. Η βασική εντολή είναι ότι θα πρέπει άμεσα και το αργότερο έως 21 Ιουλίου, να τακτοποιήσουν εκκρεμείς ασφαλιστικές υποθέσεις και να ολοκληρώσουν κάθε διοικητική ενέργεια που, ενδεχομένως, θα επιφέρει την εξαίρεση οφειλέτη από τη διαδικασία δημοσιοποίησης.

Αυτό το τελευταίο «σκανάρισμα» περιλαμβάνει:

Έλεγχο και Επικαιροποίηση του Μητρώου Εργοδοτών e-Ε.Φ.Κ.Α. για την ορθή καταχώρηση της νομικής μορφής για Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ., λόγω της εξαίρεσής τους από τη δημοσιοποίηση.
Οριστικοποιήσεις εκκρεμών αποφάσεων Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών, Διοικητικών Δικαστηρίων κ.λ.π., οι οποίες επιφέρουν μείωση της βεβαιωμένης οφειλής.
Οριστικοποιήσεις εκκρεμών αιτήσεων διαγραφής, εξαίρεσης, κλπ με ταυτόχρονη ηλεκτρονική αποστολή στο Κ.Ε.Α.Ο. των σχετικών τροποποιητικών πράξεων.
Καταχωρήσεις στο Ο.Π.Σ./e-Ε.Φ.Κ.Α. πληροφοριών αναστολής είσπραξης βάσει δικαστικών πράξεων/αποφάσεων, αιτήσεων θεραπείας επί υποβληθεισών καταγγελιών-δηλώσεων απασχόλησης.
Καταχώρηση στο Ο.Π.Σ./e-Ε.Φ.Κ.Α. πληροφοριών υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2013 περί τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, δυνάμει της οποίας χορηγείται εκ του νόμου αναστολή είσπραξης.
Έλεγχος παραγραφής χρηματικών απαιτήσεων από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών ενταχθέντων στον e-Ε.Φ.Κ.Α., κατ’ εφαρμογή των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων.
Διενέργεια συμψηφισμών
Διεκπεραίωση εκκρεμών σημειωμάτων σχετικών με την έκδοση Αποφάσεων Ακύρωσης Μείωσης Κινήσεων ή Ακύρωσης Μετατροπής Ασφάλισης και κατ’ επέκταση μείωσης της οφειλής (επίδοση-οριστικοποίηση-συμψηφισμός).

Η τελευταία ευκαιρία
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, 35.206 φυσικά και νομικά πρόσωπα χρωστάνε στον ΕΦΚΑ πάνω από 150.000 ευρώ έκαστος και συνολικά 20,8 δισ ευρώ, δηλαδή το 43,44% των ασφαλιστικών οφειλών, οι οποίες αισίως έφτασαν τα 47,9 δισ ευρώ.

Σημειωτέον ότι το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά λίγους μεγαλοοφειλέτες με οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ ο καθένας! Πρόκειται για 2.683 οφειλέτες, που συγκεντρώνουν το 23,8% του υπόλοιπου οφειλών, δηλαδή 11,4 δισ ευρώ!

«Βροχή» προειδοποιητικών μηνυμάτων για ρυθμίσεις χρεών
Με την ολοκλήρωση του τελευταίου ελέγχου από τις υπηρεσίες, όσοι βρεθούν εκτεθειμένοι θα λάβουν τελευταία προειδοποίηση προκειμένου να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τα χρέη τους. Στο τέλος του α΄3μήνου, οι συνολικές ενεργές ρυθμίσεις ήταν 326.081 και το ρυθμισμένο ποσό 4.532.717.225 ευρώ, ενώ οι ολοκληρωμένες ρυθμίσεις ήταν συνολικά 672.237 για οφειλές στο Κ.Ε.Α.Ο. ύψους 3.255.089.382 ευρώ.

Για τις περιπτώσεις που οι οφειλέτες είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. οι προσκλήσεις και οι Ατομικές Ειδοποιήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και είναι προσβάσιμες στην ιστοσελίδα του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Η αποστολή των ειδοποιήσεων γίνεται και μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή. Από την έναρξη του Κ.Ε.Α.Ο. μέχρι τον Μάρτιο έχουν αποσταλεί συνολικά 2.209.431 Ατομικές Ειδοποιήσεις σε οφειλέτες. Ειδικά εντός του α΄3μηνου του 2024 εστάλησαν 23.275 ατομικές ειδοποιήσεις. Διόρθωση της δημοσιευμένης λίστας μεγάλων οφειλετών ή άρση της δημοσιοποίησης ή εξαίρεση οφειλών από τη δημοσιοποίηση, διενεργείται μετά από έγγραφη αίτηση του οφειλέτη ή αυτεπαγγέλτως, εφόσον εξοφλήθηκε μερικώς ή ολικώς η οφειλή ή διαπιστώθηκε υπαγωγή στις εξαιρέσεις από τη δημοσιοποίηση.