Έρευνα Opinion Poll: Το 95.6% των δημάρχων απορρίπτει την απλή αναλογική του ΣΥΡΙΖΑ

Η ρύθμιση για την δυνατότητα συνεργασίας με ιδιώτες για την παροχή Υπηρεσιών όπως η Καθαριότητα ή η Συντήρηση Πρασίνου και του Ηλεκτροφωτισμού, έχει υπέρ το 75% των δημάρχων, με το υπόλοιπό 25% να διαφωνεί

Συντριπτικά υπέρ της νομοθετικής πρωτοβουλίας με την οποία η κυβέρνηση παρέκαμψε τις δυσλειτουργίες, που δημιουργούσε η απλή αναλογική στους δήμους και διευκόλυνε τη διοίκησή τους είναι οι δήμαρχοι σύμφωνα με έρευνα της Opinion Poll, που δημοσιεύει σήμερα το protothema.gr.

Η έρευνα έγινε ανάμεσα στους δημάρχους για λογαριασμό του Δικτύου Πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» και κατέδειξε ότι το 95,6% επικροτεί τη σχετική ρύθμιση της κυβέρνησης – μόνο το 2.94% να έχει αντίθετη άποψη.

Επίσης η ρύθμιση για την δυνατότητα συνεργασίας με ιδιώτες για την παροχή Υπηρεσιών όπως η Καθαριότητα ή η Συντήρηση Πρασίνου και του Ηλεκτροφωτισμού, έχει υπέρ το 75% των δημάρχων, με το υπόλοιπό 25% να διαφωνεί.

Οι δήμαρχοι κατατάσσουν τα πέντε πρώτα ως προς την αξιολόγηση προβλήματα ως εξής: Καθαριότητα 16%, Ύδρευση- Αποχέτευση 12.65%, Υποδομές 9.6%, Οδικό Δίκτυο 7.1% , Επάρκεια Φωτισμού 6.8%.

Όσο για τους βασικούς παράγοντες που δυσκολεύουν το έργο των Δημάρχων αναδεικνύονται οι ελλείψεις προσωπικού με 27.7%, η γραφειοκρατία της Κεντρικής Εξουσίας με 21.1% και το αναχρονιστικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με 19.3% . Ακολουθούν οι Οικονομικές δυσκολίες με 18.1% και η αδιαφορία/άγνοια των δημοτικών υπαλλήλων με 10.84%. Προκαλεί εντύπωση ότι κατά την άποψη των Δημάρχων χαρακτηρίζεται αναχρονιστικό το νομοθετικό πλαίσιο, ενώ δεν έχει περάσει μεγάλο διάστημα από την ψήφιση του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» από την προηγούμενη Κυβέρνηση.

Οι βασικές ελλείψεις προσωπικού εντοπίζονται στις Τεχνικές Υπηρεσίες με 74.63% και ακολουθούν οι Οικονομικές Υπηρεσίες και οι Υπηρεσίες Καθαριότητας και περιβάλλοντος με 10.43% και 10. 45% αντίστοιχα.

Οι Δήμαρχοι κρίνουν ότι υπάρχει καλή συνεργασία τόσο με το Υπουργείο Εσωτερικών, όσο και με τους Περιφερειάρχες. Εντύπωση δημιουργεί ότι είναι μεγαλύτερο το ποσοστό ικανοποίησης της συνεργασίας με το Υπουργείο Εσωτερικών (80.3% με αντίθετη άποψη μόνο από το 4.15% ), απ’ ότι με τους Περιφερειάρχες, αν και το ποσοστό ικανοποίησης είναι και πάλι μεγάλο(73.85% με αντίθετη άποψη 10.77%).

Επίσης η διάκριση αρμοδιοτήτων μεταξύ Κεντρικής Εξουσίας, Περιφερειών και Δήμων αναδεικνύεται σε μείζον θέμα με το 92.4% των Δημάρχων να την θεωρεί απαραίτητη, έναντι ενός 6% που κρίνει ότι η τωρινή κατάσταση είναι ικανοποιητική. Θεωρούν δε, ότι οι Δήμοι θα μπορούσαν να αναλάβουν και άλλες αρμοδιότητες (π.χ Νοσοκομεία, Παιδεία ) με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ανακατανομή πόρων και εξασφάλιση κατάλληλα εξειδικευμένου προσωπικού. Αυτή την άποψη υιοθετεί το 73.53% των Δημάρχων, έναντι ενός 23.53% που έχει αντίθετη άποψη. Ταυτόχρονα, το 79.1% θεωρεί ότι οι Δήμοι θα έπρεπε να αναλάβουν το σύνολο του Κοινωνικού Κράτους, ώστε να μην υπάρχει η πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων που παρατηρείται σήμερα μεταξύ Κράτους, Περιφερειών και Δήμων.

Το 71.2% των Δημάρχων ζητούν ενίσχυση της Οικονομικής Αυτοτέλειας των Δήμων με μέτρα όπως Φορολογική Αποκέντρωση, απόδοση στους Δήμους του Φ.Π.Α κ.ά. Αντίθετη άποψη έχει το 24.25% .Ταυτόχρονα το 60.3 θεωρεί ότι οι Δήμοι έχουν αξιόπιστο Εισπρακτικό Μηχανισμό έναντι ενός 38.2%.

Σημείο πλήρους Συμφωνίας του συνόλου των Δημάρχων που απάντησαν αποτελεί η απαίτηση να υπάρχει ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας των Δήμων, ώστε να διαδραματίσουν ένα πιο διευρυμένο ρόλο στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και την ενίσχυση της αναπτυξιακής προσπάθειας, όπως και η ενίσχυση της αναπτυξιακής προσπάθειας των ΟΤΑ με πρόσβαση στο ΕΣΠΑ μέσω ειδικού Προγράμματος της Τ.Α. Η ίδια Συμφωνία υπάρχει και στο θέμα της αναγκαιότητας να έχουν όλοι οι Δήμοι Στρατηγικό Επιχειρησιακό Σχέδιο, με το 94.1% να σημειώνει ότι θα χρειαστεί η συνεργασία με ιδιώτες τεχνοκράτες για την χάραξή του, αφού μόνο το 1. 5% θεωρεί ότι μπορούν οι Υπηρεσίες των Δήμων να τα προετοιμάσουν.

Ζαχαρίας Ζούπης: Κρίσιμα προβλήματα την ΤΑ

Ο υπεύθυνος ερευνών της OPINIONPOLL Ζαχαρίας Ζούπης αναφέρει για τα ευρήματα του γκάλοπ: «Τρεις μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων των νεοεκλεγμένων Δημάρχων και λίγες μέρες πριν το Συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα εκλέξει την νέα Διοίκησή της, η έρευνα της OPINIONPOLL που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Δικτύου πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ» αναδεικνύει κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμαρχοι και σημαντικά θεσμικά θέματα που χρειάζονται αντιμετώπιση με ριζικές αλλαγές.

Στην έρευνα έλαβαν μέρος μόνο οι Δήμαρχοι και το γεγονός ότι απάντησαν μέσα σε λίγες μέρες 103, δηλαδή το 31% επί του συνόλου και μάλιστα αναλογικά ανά Περιφέρεια και πληθυσμιακή κατηγορία των Δήμων καθιστά τα αποτελέσματα ιδιαίτερα σημαντικά, υλικό προς μελέτη για την διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».