ΕΥ: Νέες ψηφιακές λύσεις για τον τομέα της ενέργειας

Η EY ανακοίνωσε τη δημιουργία δύο ψηφιακών λύσεων, βασισμένων στην cloud πλατφόρμα Microsoft Azure – την EY Digital Energy Enablement Platform (DEEP) και την EY UtilityWave – οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τις εταιρείες του τομέα της ενέργειας, να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους και να υποστηρίξουν καλύτερα τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πλατφόρμα EY DEEP παρέχει εργαλεία, τα οποία θα διαμορφώσουν το μέλλον του τομέα των ερευνών για πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Ενοποιώντας ψηφιακά τις βασικές διαδικασίες σε όλη την αλυσίδα αξίας – συμπεριλαμβανομένων των πολύπλοκων μηχανικών διαδικασιών, της βελτιστοποίησης της παραγωγής και της συντήρησης, της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και του οικονομικού προγραμματισμού – και χρησιμοποιώντας ένα απλό μοντέλο δεδομένων, η πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλο το φάσμα λειτουργίας των εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου, καταργώντας τους παραδοσιακούς περιορισμούς, και μειώνοντας τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής, αλλά και τα συνολικά κόστη.

Η πλατφόρμα EY UtilityWave είναι μια πρωτοπόρος πλατφόρμα για τις εταιρείες κοινής ωφέλειας, η οποία συνδέει πολλαπλά παραδοσιακά συστήματα, νέες συσκευές Internet of Things (IoT) και ποικίλες πηγές δεδομένων.

Αυτό βοηθά τις εταιρείες κοινής ωφέλειας να αποκτήσουν καλύτερη εικόνα και μεγαλύτερο έλεγχο επί του δικτύου τους, ενώ παράλληλα, παρέχει αξιοποιήσιμες πληροφορίες και πολυάριθμες ευκαιρίες για δημιουργία πρόσθετης αξίας μέσα από το δίκτυο και τα δεδομένα της πλατφόρμας.

Σημειώνεται ότι η συνεχώς μεταβαλλόμενη δυναμική της αγοράς και οι εξελίξεις στην τεχνολογία εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου, οδηγούν τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο να αναζητήσουν καινοτόμους τρόπους για να βελτιστοποιήσουν τις λειτουργικές τους διαδικασίες, να βελτιώσουν την αποδοτικότητα και να μειώσουν τα κόστη τους.

Ωστόσο, οι παραδοσιακές πρακτικές που εφαρμόζονται μέχρι και σήμερα και η περιορισμένη ωριμότητα των τεχνολογικών πλατφορμών, έχουν περιορίσει την ικανότητα του κλάδου να αξιοποιεί πλήρως την αξία των νεότερων ψηφιακών τεχνολογιών.