ΤτΕ: Στα 3,2 δισ. ευρώ οι ξένες επενδύσεις στο δεκάμηνο 2019

Αύξηση των ξένων επενδύσεων στη χώρα μας και σημαντική μείωση κατά 1,6 δισ. ευρώ του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών καταγράφεται στο τέλος Οκτωβρίου 2019.

Συγκεκριμένα, το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 697 εκατ. ευρώ και οι ξένες επενδύσεις έφθασαν τα 3,2 δισ. ευρώ. Αυτές οι εξελίξεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οφείλονται στην αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών και στη βελτίωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, οι οποίες αντιστάθμισαν τη διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσιμα. Σημειώνεται, ότι τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές έχουν επιβραδυνθεί σημαντικά σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2018.

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, παρουσιάζοντας οριακή άνοδο κατά 0,4% σε τρέχουσες τιμές (1,4% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εξαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων κατέγραψαν άνοδο κατά 4,5% (4,9% σε σταθερές τιμές).

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,4% σε τρέχουσες τιμές (1,2% σε σταθερές τιμές), με εκείνες χωρίς καύσιμα να καταγράφουν αύξηση κατά 4,2% σε τρέχουσες τιμές (4,1% σε σταθερές).

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση, πρωτίστως, που παρατηρήθηκε στον τουρισμό, καθώς οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες και οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 13,1% και 3,7%, αντίστοιχα, σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2018. Οι εισπράξεις από μεταφορές, κυρίως θαλάσσιες, αυξήθηκαν κατά 5%.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων παρουσίασε έλλειμμα 492 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 2,2 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, καταγράφεται σημαντική εισροή ξένων άμεσων επενδύσεων στο δεκάμηνο, η οποία έφθασε τα 3,2 δισ. ευρώ, ενώ οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 340 εκατ. ευρώ και οι καθαρές υποχρεώσεις τους έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν αύξηση κατά 3,2 δισ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στην αύξηση (κατά 25,1 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η καθαρή αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται στην αύξηση (κατά 3 δισ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.