Τεχνική Ολυμπιακή: Δεκτή έφεση 106 χρονομισθωτών κατά της Πόρτο Καρράς

Η "ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε." ανακοίνωσε σήμερα ότι με την υπ. αριθμ. 6325/2019 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών έγινε δεκτή έφεση 106 χρονομισθωτών κατά της εγγονής εταιρείας "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε.", εξαφανίσθηκε η πρωτόδικη υπέρ της "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε." απόφαση και επιδικάσθηκε υπέρ των χρονομισθωτών ποσό συνολικά ανερχόμενο σε 1.583.161,31 ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής.

Όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, επί του αυτού θέματος έχουν ήδη εκδοθεί υπέρ της "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε." τέσσερις άλλες εφετειακές αποφάσεις και μία σε βάρος της, με αντίδικους άλλους χρονομισθωτές.

Ενόψει των ανωτέρω, το ζήτημα θα κριθεί τελικά ενώπιον του ανωτάτου δικαστηρίου, αναφέρει η εταιρεία και προσθέτει:

Επισημαίνεται ότι, με την υπ ‘ αριθμ. 164/2019 απόφαση του Α.Π. απορρίφθηκε η αίτηση αναστολής εκτέλεσης της υπ. αριθμ. 5468/2019 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών. Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη επί του θέματος.