Κίνα: Ενισχύεται και απλοποιείται η πιστωτική υποστήριξη των επιχειρήσεων στην επαρχία Χουμπέι

0
4

Η Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων στην Κίνα, μαζί με την Βιομηχανική και Εμπορική Τράπεζα της Κίνας (ICBC) κατάρτισαν ένα σχέδιο για την ενίσχυση της υποστήριξης τους προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις στην επαρχία Χουμπέι, η οποία και δέχθηκε σοβαρό πλήγμα από την εξάπλωση της πανδημίας COVID-19.

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στην αναφερόμενη επαρχία θα έχουν μεγαλύτερη πιστωτική υποστήριξη, ενώ θα απλοποιηθούν και οι σχετικές γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Το σχέδιο δίνει προτεραιότητα σε ανταγωνιστικές βιομηχανίες και τομείς δραστηριότητας, όπως επίσης και σε ιδιωτικές εταιρίες στην βιομηχανική παραγωγή, στην παραγωγή ενέργειας, αλλά στον τομέα της παραγωγής χημικών προϊόντων.