Μειώθηκε 27,1% το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Αύγουστο

0
4

Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων, κατά τον μήνα Αύγουστο 2020 ανήλθε στο ποσό των 3.333,5 εκατ. ευρώ (3.931,0 εκατ. δολάρια) έναντι 4.147,1 εκατ. ευρώ (4.600,3 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 19,6%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Αύγουστο 2020 παρουσίασε μείωση κατά 208,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,0%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Αύγουστο 2020 παρουσίασε μείωση κατά 48,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,7%, σε σχέση με τον μήνα Αύγουστο 2019.

Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών, κατά τον μήνα Αύγουστο 2020 ανήλθε στο ποσό των 2.063,4 εκατ. ευρώ (2.447,9 εκατ. δολάρια) έναντι 2.405,8 εκατ. ευρώ (2.684,7 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 14,2%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Αύγουστο 2020 παρουσίασε μείωση κατά 80,5 εκατ. ευρώ δηλαδή 5,0% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Αύγουστο 2020 παρουσίασε μείωση κατά 82,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,1%, σε σχέση με τον μήνα Αύγουστο 2019.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Αύγουστο 2020 ανήλθε σε 1.270,1 εκατ. ευρώ (1.483,1 εκατ. δολάρια) έναντι 1.741,3 εκατ. ευρώ (1.915,6 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 27,1%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Αύγουστο 2020 παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 128,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 9,3%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Αύγουστο 2020 παρουσίασε αύξηση κατά 33,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,8% σε σχέση με τον μήνα Αύγουστο 2019.

Η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2020 ανήλθε στο ποσό των 31.558,6 εκατ. ευρώ (35.153,0 εκατ. δολάρια) έναντι 37.149,7 εκατ. ευρώ (41.724,3 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 15,1%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1.865,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,8% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 1.644,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,1%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019.

Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2020 ανήλθε στο ποσό των 19.782,6 εκατ. ευρώ (22.167,4 εκατ. δολάρια) έναντι 22.461,9 εκατ. ευρώ (25.378,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 11,9%.

Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 114,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,8% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 116,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,8%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου 2020 ανήλθε σε 11.776,0 εκατ. ευρώ (12.985,6 εκατ. δολάρια) έναντι 14.687,8 εκατ. ευρώ (16.345,8 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 19,8%.

Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1.980,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 16,5% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 1.760,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 15,1%.