Ευρωζώνη: Επιταχύνθηκε ο ρυθμός αύξησης των καταθέσεων τον Ιανουάριο

Μικρή επιβράδυνση σημείωσαν οι χορηγήσεις δανείων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά της Ευρωζώνης τον Ιανουάριο, ενώ οι καταθέσεις συνέχισαν να αυξάνονται.

Με ταχύ ρυθμό αυξήθηκαν οι καταθέσεις στις τράπεζες της Ευρωζώνης τον Ιανουάριο, ενώ οι χορηγήσεις δανείων επιβραδύνθηκαν ελαφρά, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Συγκεκριμένα, Οι συνολικές καταθέσεις στις τράπεζες – από νοικοκυριά και επιχειρήσεις – αυξήθηκαν τον Ιανουάριο κατά 76 δισ. ευρώ ή με ετήσιο ρυθμό 12,4% έναντι αύξησης κατά 135 δισ. ευρώ ή με ετήσιο ρυθμό 11,9% τον Δεκέμβριο.

Οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 60 δισ. ευρώ έναντι αύξησης κατά 54 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο, με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης να φθάνει το 9,1% από 8,7%.

Οι χορηγήσεις δανείων προς τις (μη χρηματοπιστωτικές) επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά της Ευρωζώνης αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 7% και 3%, αντίστοιχα, έναντι 7,1% και 3,1% τον Δεκέμβριο.