Νέα, φιλόδοξη πρόταση για τη φορολογία των επιχειρήσεων από την Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση σχετικά με τη φορολογία των επιχειρήσεων για τον 21ο αιώνα με σκοπό να προωθηθεί ένα ισχυρό, αποτελεσματικό και δίκαιο σύστημα φορολόγησης για τις επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής παρουσιάζεται ένα μακροπρόθεσμο και ένα βραχυπρόθεσμο όραμα που θα βοηθήσει την Ευρώπη να ανακάμψει από την πανδημία COVID-19 και θα συμβάλει στην εξασφάλιση επαρκών δημόσιων εσόδων κατά τα επόμενα έτη. Στόχος είναι η δημιουργία ενός δίκαιου και σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, το οποίο μπορεί να ενισχύσει τη βιώσιμη ανάπτυξη με άφθονες θέσεις εργασίας στην ΕΕ και να αυξήσει την ανοικτή στρατηγική αυτονομία μας, αναφέρει η Κομισιόν.

Στην ανακοίνωση λαμβάνεται υπόψη η πρόοδος που σημειώθηκε στο πλαίσιο των συζητήσεων της G20 και του ΟΟΣΑ σχετικά με την παγκόσμια φορολογική μεταρρύθμιση.

Πρώτον, η Επιτροπή θα παρουσιάσει μέχρι το 2023 ένα νέο πλαίσιο για τη φορολογία των επιχειρήσεων στην ΕΕ, το οποίο θα συμβάλει στη μείωση του διοικητικού φόρτου, στην άρση των φορολογικών εμποδίων και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος πιο φιλικού για τις επιχειρήσεις στην ενιαία αγορά. Το πλαίσιο "Business in Europe: Framework for Income Taxation" ή "BEFIT" (Επιχειρήσεις στην Ευρώπη: πλαίσιο για τη φορολογία εισοδήματος) παρέχει στην ΕΕ ένα ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων για την εταιρική φορολογία, το οποίο επιτρέπει τη δικαιότερη κατανομή των φορολογικών δικαιωμάτων μεταξύ των κρατών μελών.

Το BEFIT θα συμβάλει στη μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους συμμόρφωσης, θα ελαχιστοποιήσει τις ευκαιρίες φοροαποφυγής και θα στηρίξει την απασχόληση και τις επενδύσεις της ΕΕ στην ενιαία αγορά. Το BEFIT θα αντικαταστήσει την εκκρεμούσα πρόταση για τη δημιουργία κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών, η οποία θα αποσυρθεί. Η Επιτροπή θα ξεκινήσει μια διαδικασία ευρύτερου προβληματισμού σχετικά με το μέλλον της φορολογίας στην ΕΕ, η οποία θα κορυφωθεί το 2022 με τη διοργάνωση φορολογικού συμποσίου σχετικά με το "μείγμα φόρων στην ΕΕ στην πορεία προς το 2050.

Δεύτερον, στη σημερινή ανακοίνωση παρουσιάζεται επίσης ένα φορολογικό πρόγραμμα για τα επόμενα δύο έτη, το οποίο περιλαμβάνει μέτρα που αποσκοπούν στην προώθηση των παραγωγικών επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας, στην καλύτερη διασφάλιση των εθνικών εσόδων και στη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται στον φιλόδοξο χάρτη πορείας, ο οποίος καθορίζεται στο σχέδιο δράσης για τη φορολογία που παρουσίασε η Επιτροπή το περασμένο καλοκαίρι.

Τα μέτρα θα περιλαμβάνουν τα εξής:
-εξασφάλιση μεγαλύτερης δημόσιας διαφάνειας, καθώς προτείνεται ορισμένες μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ να δημοσιεύουν τους πραγματικούς φορολογικούς συντελεστές τους. Θα αντιμετωπιστεί επίσης η καταχρηστική χρήση των εικονικών εταιρειών με νέα μέτρα κατά της φοροαποφυγής·

-στήριξη της ανάκαμψης, καθώς θα αντιμετωπιστεί η μεροληπτική μεταχείριση ανάμεσα στην έκδοση χρέους και μετοχών στην ισχύουσα εταιρική φορολογία, στο πλαίσιο της οποίας η χρηματοδότηση των εταιρειών με δανειακά κεφάλαια αντιμετωπίζεται ευνοϊκότερα από τη χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια. Η πρόταση αυτή θα έχει ως στόχο την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να χρηματοδοτούν τις δραστηριότητές τους μέσω ιδίων κεφαλαίων αντί να προβαίνουν σε δανεισμό.

Τρίτον, η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα σύσταση σχετικά με τη μεταχείριση των ζημιών σε εγχώριο επίπεδο. Η σύσταση ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επιτρέπουν στις επιχειρήσεις τη μεταφορά ζημιών τουλάχιστον στο προηγούμενο οικονομικό έτος. Τούτο θα ωφελήσει τις επιχειρήσεις που ήταν κερδοφόρες κατά τα έτη πριν από την πανδημία, καθώς θα έχουν τη δυνατότητα να αντισταθμίσουν τις ζημίες που υπέστησαν το 2020 και το 2021 με τους φόρους που κατέβαλαν πριν από το 2020. Το μέτρο αυτό θα ωφελήσει ιδιαίτερα τις ΜΜΕ.

Ιστορικό

Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος φορολογικής μεταρρύθμισης της ΕΕ για τα επόμενα έτη. Εκτός από τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της φορολογίας των επιχειρήσεων που ορίζονται στην ανακοίνωση, η Επιτροπή σύντομα θα παρουσιάσει μέτρα για τη διασφάλιση δίκαιης φορολόγησης στην ψηφιακή οικονομία.

Η Επιτροπή θα προτείνει τη θέσπιση ψηφιακής εισφοράς, η οποία θα χρησιμεύσει ως ίδιος πόρος της ΕΕ. Σύντομα η Επιτροπή θα προβεί επίσης σε επανεξέταση της οδηγίας για τη φορολόγηση της ενέργειας και του μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα (CBAM), στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων "FitFor55" και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Μέλη της Επιτροπής προέβησαν στις ακόλουθες δηλώσεις:

Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, εκτελεστικός αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων, δήλωσε τα εξής:

«Η φορολογία πρέπει να συμβαδίζει με τις εξελισσόμενες οικονομίες και προτεραιότητές μας. Οι φορολογικοί μας κανόνες θα πρέπει να στηρίζουν μια ανάκαμψη χωρίς αποκλεισμούς, να είναι διαφανείς και να βάζουν τέλος στη φοροαποφυγή. Θα πρέπει επίσης να είναι αποτελεσματικοί τόσο για τις μεγάλες όσο και για τις μικρές επιχειρήσεις. Η σημερινή ανακοίνωση θα θέσει τα θεμέλια για τη δημιουργία ενός συστήματος φορολόγησης για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη, το οποίο θα είναι κατάλληλο για τον 21ο αιώνα και θα μας βοηθήσει να οικοδομήσουμε μια πιο δίκαιη και βιώσιμη κοινωνία».

Ο κ. Πάολο Τζεντιλόνι, επίτροπος Οικονομίας, δήλωσε τα εξής:

«Είναι καιρός να επανεξετάσουμε τη φορολογία στην Ευρώπη. Παράλληλα με τη μετάβαση των οικονομιών μας σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που υποστηρίζεται από το NextGenerationEU, πρέπει και τα φορολογικά μας συστήματα να προσαρμοστούν στις προτεραιότητες του 21ου αιώνα. Η ανανέωση της διατλαντικής σχέσης προσφέρει μια ευκαιρία για να σημειωθεί αποφασιστική πρόοδος προς μια παγκόσμια φορολογική μεταρρύθμιση.

Πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες και να αξιοποιήσουμε αυτήν την ευκαιρία, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα βασικά συμφέροντα της Ευρώπης προστατεύονται από διεθνή συμφωνία. Σήμερα παρουσιάσαμε τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί μια συνολική συμφωνία στην ΕΕ, καθώς και τα άλλα μέτρα που θα λάβουμε κατά τα επόμενα τρία έτη για να αυξήσουμε τη φορολογική διαφάνεια και να βοηθήσουμε τις μικρές και τις μεγάλες επιχειρήσεις να ανακάμψουν, να αναπτυχθούν και να επενδύσουν».