Μεγάλη αύξηση του κόστους δανεισμού στη δημοπρασία του ΟΔΔΗΧ

Στο 0,83% διαμορφώθηκε η απόδοση στη σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 1.000 εκατομμυρίων ευρώ(ένα δισ ευρώ), όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ.

Σημειώνεται ότι στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία στις 9 Μαρτίου η απόδοση ήταν στο -0,23%. 

Η εκτίναξη του κόστους δανεισμού σηματοδοτεί το τέλος των αρνητικών επιτοκίων και τη ροή χρήματος στα κρατικά ταμεία με μηδαμινό και διαχειρίσιμο κόστος.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.484 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,48 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους  του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατομμυρίων Ευρώ.  

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022, στις 12μ.μ.