Προ των πυλών οι θερινές εκπτώσεις

Σε είκοσι ημέρες περίπου αρχίζουν εφέτος οι θερινές εκπτώσεις. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, θα γίνουν από τις 10 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου και τα καταστήματα θα λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή, 16 Ιουλίου με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11 π.μ. έως και τις 6 μ.μ.

Οι καταναλωτές που θα κάνουν τις αγορές τους κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων θα πρέπει να προσέξουν τα εξής:

  • Εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης.
  • Εάν παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, τότε η επίδειξη του παρεχόμενου ποσοστού έκπτωσης επιβάλλεται. Το ποσοστό της έκπτωσης θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία.
  • Στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.
  • Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να μην είναι ανακριβής.
  • Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα