Θετικές οι προοπτικές προσλήψεων στον κλάδο της πληροφορικής

Στο +39% διαμορφώνονται οι προθέσεις προσλήψεων για τον κλάδο της πληροφορικής στην Ελλάδα το 3ο τρίμηνο του 2023, όπως προκύπτει από τα νέα στοιχεία, που ανακοινώθηκαν, στο πλαίσιο της τριμηνιαίας καθιερωμένης έρευνας προθέσεων προσλήψεων του ομίλου ManpowerGroup.

Συγκεκριμένα, το 48% των εργοδοτών στον συγκεκριμένο κλάδο σχεδιάζει να προχωρήσει σε προσλήψεις. Μόλις το 9% προβλέπει μείωση, το 42% δεν αναμένει κάποια αλλαγή και ένα ανεπαίσθητο ποσοστό (1%) δεν γνωρίζει τι θα κάνει.

Σύμφωνα με την έρευνα, είναι προφανές ότι, το 3ο τρίμηνο του 2023, παρατηρείται στην Ελλάδα αύξηση προθέσεων στις προσλήψεις στον κλάδο της πληροφορικής (39%), συγκριτικά με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, όπου οι προθέσεις προσλήψεων ανέρχονταν στο +6%, ενώ, το διάστημα Ιανουάριος-Μάρτιος του 2023 ήταν +27%.

Έλλειψη ταλέντων πληροφορικής

Παρά την ανάπτυξη ζήτησης στον τομέα της πληροφορικής, οι οργανισμοί εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν την ισχυρή πρόκληση της έλλειψης ειδικευμένου προσωπικού.

   Με βάση την ετήσια έρευνα έλλειψης ταλέντου του ομίλου ManpowerGroup για τη φετινή χρονιά, 8 στους 10 (81%) Έλληνες εργοδότες αναφέρουν δυσκολία εύρεσης υποψηφίων.

Ποιες είναι οι πέντε κορυφαίες προτεραιότητες στελέχωσης στον κλάδο της πληροφορικής

Πρώτη προτεραιότητα στελέχωσης των εργοδοτών αποτελεί η τεχνική υποστήριξη (39%) ενώ ακολουθούν η εμπειρία πελάτη (36%), η ανάπτυξη εφαρμογών (31%) και η κυβερνοασφάλεια (28%). Την πεντάδα «κλείνει» η αυτοματοποίηση διαδικασιών στον χώρο εργασίας (27%).

Αναφορικά με τις 5 κορυφαίες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των τεχνολογικών ευκαιριών και προκλήσεων, το 53% των εργοδοτών του κλάδου επιλέγει την επανειδίκευση εργαζομένων, ακολουθεί η κατάρτιση και αναβάθμιση του τρέχοντος ανθρώπινου δυναμικού (51%), έπονται η πρόσληψη προσωπικού βραχείας απασχόλησης (freelancers, contract workers) για την κάλυψη κενών δεξιοτήτων (49%), η πρόσληψη νέων εργαζομένων με τις απαιτούμενες δεξιότητες (45%) και η μεγαλύτερη επένδυση στον αυτοματισμό (43%).

Σύμφωνα με τα στοιχεία των προθέσεων προσλήψεων αναζήτησης ταλέντων πληροφορικής, η μεγαλύτερη πρόκληση των Ελλήνων εργοδοτών (27%) αναφορικά με τα προγράμματα επανεκπαίδευσης/αναβάθμισης δεξιοτήτων είναι το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι δεν διαθέτουν αρκετό χρόνο, για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε επανεκπαίδευση.

Όπως επισημαίνεται στην έρευνα, οι εργαζόμενοι στον κλάδο της πληροφορικής χρειάζονται αναβάθμιση δεξιοτήτων. Το 28% των Ελλήνων εργοδοτών θα προχωρούσε σε αναβάθμιση των τεχνικών δεξιοτήτων, το 32% σε αναβάθμιση της εταιρικής κουλτούρας και το 29% σε soft skills (επικοινωνία, ηγεσία, περιέργεια, συνεργασία, δημιουργικότητα).

«Παρατηρώντας τα δεδομένα των προθέσεων προσλήψεων αναζήτησης ταλέντων πληροφορικής και συμμεριζόμενοι στην πράξη τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργοδότες στον κλάδο της πληροφορικής στην Ελλάδα, η στροφή στο χτίσιμο ταλέντων πληροφορικής είναι απαραίτητη.

Για το λόγο αυτό, δημιουργήσαμε στη ManpowerGroup Ελλάδας τις Tech Academies, μία σειρά από προγράμματα μετεκπαιδεύσεων, που έχουν σχεδιαστεί, για να παρέχουν ακριβώς τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτεί η αγορά εργασίας σήμερα σε απόφοιτους STEM, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι να ενσωματωθούν παραγωγικά σε ομάδες έργου από την πρώτη μέρα της ένταξής τους», σημειώνει ο διευθύνων σύμβουλος της ManpowerGroup Ελλάδας, Χαράλαμπος Καζαντζίδης.