Πώς θα καταβληθεί το επίδομα επικίνδυνης-ανθυγιεινής εργασίας στους υγειονομικούς

0
4

Με αναδρομική ισχύ από την Πρωτοχρονιά, τροποποιούνται προς το καλύτερο οι όροι καταβολής του ειδικού επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, σε όλες τις ειδικότητες των υγειονομικών, που βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή».

Όπως προκύπτει από τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, έχουμε μαζικές «μετατάξεις» ειδικοτήτων σε ανώτερη κατηγορία επιδόματος ή νέες εντάξεις, με αποτέλεσμα να απαιτείται επιπλέον κονδύλι ύψους 4,360 εκατ. ευρώ για την κάλυψη του σχετικού κόστους.

Οι κατηγορίες
Το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας καταβάλλεται στους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου του υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του. Διαφοροποιείται και διαμορφώνεται, ανάλογα με την ειδικότητα, ως εξής:

Κατηγορία πρώτη (Α’ ) σε 200 €
Κατηγορία δεύτερη (Β’ ) σε 165 €
Κατηγορία τρίτη (Γ’ ) σε 150 €
Κατηγορία τέταρτη (Δ’ ) σε 105 €
Κατηγορία πέμπτη (Ε’) σε 70 €
Η νέα κατάταξη
Για 16 κατηγορίες υπαλλήλων προβλέπεται η «μετάταξή» τους σε ανώτερη κατηγορία, με αποτέλεσμα να δικαιούνται υψηλότερο επίδομα, ή η ένταξή τους στη λίστα των δικαιούχων του επιδόματος. Ειδικότερα:

Οι υπάλληλοι της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του κλάδου ΠΕ, ΤΕ Μαιευτικής, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον κλάδο ΠΕ, ΤΕ Μαιευτικής, ειδικότητας ΠΕ, ΤΕ Μαιευτικής με βάση το Π.Δ. 85/2022, κατατάσσονται στην Α’ κατηγορία.
Οι υπάλληλοι της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον κλάδο ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, ειδικότητας ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων με βάση το Π.Δ. 85/2022, κατατάσσονται στην Α’ κατηγορία με την προϋπόθεση να κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος Διασώστη – Πλήρωμα Ασθενοφόρου.
Οι υπάλληλοι της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του κλάδου ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον κλάδο ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού, ειδικότητας ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών με βάση το Π.Δ. 85/2022, κατατάσσονται στην Α’ κατηγορία.
Οι υπάλληλοι της Ιατρικής Υπηρεσίας του κλάδου ΔΕ Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον κλάδο ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων, ειδικότητας ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων με βάση το Π.Δ. 85/2022, κατατάσσονται στην Β’ κατηγορία.
Οι υπάλληλοι της Ιατρικής Υπηρεσίας του κλάδου ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον κλάδο ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων, ειδικότητας ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων με βάση το Π.Δ. 85/2022, κατατάσσονται στην Β’ κατηγορία.
Οι υπάλληλοι της Ιατρικής Υπηρεσίας του κλάδου ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον κλάδο ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων, ειδικότητας ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων με βάση το Π.Δ. 85/2022, κατατάσσονται στην Β’ κατηγορία.
Οι υπάλληλοι της Ιατρικής Υπηρεσίας του κλάδου ΔΕ Οδοντοτεχνιτών, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον κλάδο ΔΕ Βιοϊατρικών Επιστημών, ειδικότητας ΔΕ Οδοντοτεχνιτών με βάση το Π.Δ. 85/2022, κατατάσσονται στην Γ’ κατηγορία.
Οι υπάλληλοι των Παιδοψυχιατρικών Μονάδων Νοσοκομείων του ΕΣΥ του κλάδου ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον κλάδο ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών, ειδικότητας ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών με βάση το Π.Δ.85/2022, κατατάσσονται στην Γ’ κατηγορία.
Οι υπάλληλοι των Παιδοψυχιατρικών Μονάδων Νοσοκομείων του ΕΣΥ του κλάδου ΠΕ Εκπαίδευσης και Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον κλάδο ΠΕ Νηπιαγωγών, ειδικότητας ΠΕ Νηπιαγωγών, με βάση το Π.Δ.85/2022, κατατάσσονται στην Γ’ κατηγορία.
Οι υπάλληλοι της Διοικητικής-Τεχνικής Υπηρεσίας του κλάδου ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον κλάδο ΔΕ Τεχνικού, ειδικότητας ΔΕ Μηχανοτεχνιτών με βάση το Π.Δ.85/2022, κατατάσσονται στην Γ’ κατηγορία.
Οι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας των Υγειονομικών Περιφερειών του κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον κλάδο ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων, ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων με βάση το Π.Δ. 85/2022, κατατάσσονται στην Γ’ κατηγορία.
Οι υπάλληλοι που υπηρετούν στη Διεύθυνση Εργαστηρίων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων κατατάσσονται στους δικαιούχους του επιδόματος της Γ’ κατηγορίας.
Οι υπάλληλοι των κατηγοριών ΔΕ, ΥΕ της ειδικότητας «Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων», καθώς επίσης και της κατηγορίας ΔΕ της ειδικότητας Προσωπικού Ασφαλείας, που απασχολούνται κατά πάγιο τρόπο αποκλειστικά σε κυλιόμενες νυχτερινές βάρδιες, εντάσσονται στην Γ’ κατηγορία επιδόματος.
Οι υπάλληλοι της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον κλάδο ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, ειδικότητας ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων με βάση το Π.Δ. 85/2022, κατατάσσονται στην Α’ κατηγορία με την προϋπόθεση να κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος Διασώστη – Πλήρωμα Ασθενοφόρου. Σε διαφορετική περίπτωση κατατάσσονται στη Β’ κατηγορία.
Οι υπάλληλοι των Παιδοψυχιατρικών Μονάδων Νοσοκομείων του ΕΣΥ του κλάδου ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον κλάδο ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών, ειδικότητας ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών με βάση το Π.Δ.85/2022, κατατάσσονται στην Γ’ κατηγορία.
Οι υπάλληλοι των Παιδοψυχιατρικών Μονάδων Νοσοκομείων του ΕΣΥ του κλάδου ΠΕ Εκπαίδευσης και Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στον κλάδο ΠΕ Νηπιαγωγών, ειδικότητας ΠΕ Νηπιαγωγών, με βάση το Π.Δ.85/2022, κατατάσσονται στην Γ’ κατηγορία.
Οι προϋποθέσεις
Στις περιπτώσεις που μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις προβλέπεται καταβολή υψηλότερου επιδόματος σε σχέση με το νομίμως καταβαλλόμενο επίδομα από την Πρωτοχρονιά και μετά, η διαφορά θα καταβληθεί στο ακέραιο. Αντιθέτως, όπου προβλέπεται καταβολή χαμηλότερου επιδόματος σε σχέση με το νομίμως καταβαλλόμενο επίδομα (π.χ. αν κάποιος δεν έχει ειδική άδεια άσκησης επαγγέλματος-ειδικότητας), τα επιπλέον καταβληθέντα ποσά δεν θα αναζητηθούν.

Το επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους, στους κλάδους, στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του. Έτσι, σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά μετακίνηση, απόσπαση, μετάταξη, μετάθεση, διάθεση) από τα καθήκοντα, τις θέσεις, τις συνθήκες εργασίας, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγησή του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του, με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου.

Επιπλέον, σε περίπτωση που ανατίθενται στον υπάλληλο καθήκοντα άλλου κλάδου ή ειδικότητας και τα καθήκοντα αυτά δεν δικαιολογούν την καταβολή του επιδόματος, το επίδομα παύει να καταβάλλεται, από την ανάληψη των νέων καθηκόντων.

Σε περίπτωση μείωσης των ωρών εργασίας το επίδομα συμπεριλαμβάνεται στην αναλογική μείωση των αποδοχών του υπαλλήλου, ενώ συνεχίζει να καταβάλλεται για όσο διάστημα οι δικαιούχοι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (όπως ενδεικτικά κανονικές, ειδικές, άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης μικρής διάρκειας έως δύο μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως οκτώ ημέρες κατ’ έτος, καθώς και αναρρωτική άδεια που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς φορέων κοινωνικής ασφάλισης και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά (εισαγωγή, εξιτήριο, σχετικές γνωματεύσεις).

Αν, πάλι, ο υπάλληλος τελεί σε συνδικαλιστική άδεια, το επίδομα συνεχίζει να καταβάλλεται. Στις περιπτώσεις όμως που η συνδικαλιστική άδεια χορηγείται στους υπαλλήλους καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους ως μελών των συνδικαλιστικών οργανώσεων με πλήρη απαλλαγή καθηκόντων τους, το επίδομα παύει να καταβάλλεται ισοχρόνως.

Σε κάθε περίπτωση, το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας των υγειονομικών δεν καταβάλλεται σε προσωπικό που ασκεί αποκλειστικά διοικητικής φύσεως καθήκοντα.