Τα φορολογικά συστήματα στην ΕΕ δεν είναι βιώσιμα και προκαλούν ανισότητες

Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης

Ένα καλά κρυμμένο μυστικό, που όμως έχει παραδεχθεί και η Κομισιόν, αποκαλύπτουν, με γραπτή τους ερώτηση, επτά ευρωβουλευτές των Πρασίνων (Claude Gruffat, Ernest Urtasun Terry Reintke, David Cormand, Kira Marie Peter-Hansen, Rasmus Andresen), υποστηρίζοντας ότι τα τρέχοντα φορολογικά συστήματα στην ΕΕ δεν είναι βιώσιμα και η Κομισιόν ήταν η πρώτη που το παραδέχτηκε τα τελευταία χρόνια.

Όπως υποστηρίζουν, οι τρέχουσες δομές έχουν οδηγήσει σε υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ και υψηλότερους φόρους στην εργασία σε σύγκριση με αυτούς του κεφαλαίου. Οι ακαδημαϊκοί και η κοινωνία των πολιτών μας έχουν προειδοποιήσει ξανά και ξανά για τις βαθιές ανισότητες που πηγάζουν από αυτό το σύστημα.

Όσοι έχουν χαμηλότερα εισοδήματα κερδίζουν κυρίως το εισόδημά τους μέσω της εργασίας τους, ενώ οι πλουσιότεροι στις κοινωνίες μας συγκεντρώνουν την περιουσία τους κυρίως μέσω των κερδών τους από την ιδιοκτησία κεφαλαίου.

Τονίζουν, ωστόσο, ότι στην ΕΕ, η φορολόγηση των κεφαλαιουχικών κερδών διαφέρει πολύ από το ένα κράτος μέλος στο άλλο.

Αυτές οι ανισότητες μπορούν να οδηγήσουν στη φοροαποφυγή και στη μετατόπιση της ιδιοκτησίας του κεφαλαίου, αντί να επιτευχθεί ο στόχος μιας πραγματικής αναδιανομής του πλούτου, που είναι η βασική αρχή της φορολογίας. Δεν μπορεί να υπάρξει μια πραγματική ένωση κεφαλαιαγορών χωρίς ένα εναρμονισμένο πλαίσιο φορολογίας κεφαλαιουχικών κερδών.

Ρωτούν, λοιπόν, την Κομισιόν αν, λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις ανισότητες, θα αναπτύξει ένα ομοιογενές πλαίσιο για όλα τα κράτη μέλη που δεν στρεβλώνει την ενιαία αγορά καθώς και αν, δεδομένης της δυνατότητας επίτευξης πραγματικής αναδιανομής του πλούτου μέσω της φορολόγησης του κεφαλαίου, θα αξιολογήσει έναν ελάχιστο φόρο επί των κεφαλαιουχικών κερδών στην ΕΕ και θα καταστήσει τον ίδιο πόρο της ΕΕ;