Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Μετασχηματισμός με ισομερή στελέχωση φύλων

Η Hellenic Development Bank επενδύει στο μέλλον της ελληνικής οικονομίας με κριτήριο όχι μόνο την οικονομική απόδοση αλλά -κυρίως- τον θετικό αντίκτυπο που οι δράσεις της επιφέρουν στην κοινωνία.

Τα προγράμματα της HDB έχουν τόσο επενδυτικό όσο και κοινωνικό νόημα.

Όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση

Στις μισές θέσεις γενικών διευθυντών, διευθυντών και προϊσταμένων εργάζονται γυναίκες, ενώ το 28% των εργαζομένων είναι μέχρι 35 ετών. 

Στην HDB , οι 92 από τους 113 εργαζόμενους είναι απόφοιτοι ανώτατων σπουδών και μεταπτυχιακών τίτλων. 

Η HDB τους τελευταίους μήνες έχει προχωρήσει σε ολικό μετασχηματισμό, με περισσότερα από 70 νέα στελέχη υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων και πιστοποιήσεων να εντάσσονται στο δυναμικό της.

Σήμερα, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα παρέχει 113 θέσεις εργασίας διαμορφώνοντας ένα εργασιακό περιβάλλον ασφάλειας, ισονομίας και σταθερότητας.

Η HDB σπάει τη «γυάλινη οροφή» (“glass ceiling”)

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα καταρρίπτει τη λεγόμενη «γυάλινη οροφή» (glass ceiling) εμπράκτως, δηλαδή κάθε εμπόδιο διακρίσεων στον εργασιακό τομέα σε σχέση με τις γυναίκες, με βάση τη διαφάνεια και την αξιοκρατία. 

Εκτός της Προέδρου & Διευθύνουσας Συμβούλου, Αθηνάς Χατζηπέτρου, γυναίκες επιλέχθηκαν και στις μισές θέσεις γενικών διευθυντών, διευθυντών και προϊσταμένων: 15 γυναίκες σε σύνολο 30 θέσεων.  Κατά την επιλογή στελεχών δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ισομερή στελέχωση μεταξύ των φύλων σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα, βάσει ικανοτήτων.

Η ισότητα αποτελεί βασική αξία της HDB και στόχος είναι να αντανακλάται στην εσωτερική δομή, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες και καλλιεργώντας κουλτούρα που σέβεται και τιμά τη διαφορετικότητα. 

Στήριξη της νέα γενιάς επενδύοντας στο μέλλον

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στηρίζει τη νέα γενιά, η οποία αποτελεί το 28% του δυναμικού.

Πρόκειται για νέους ηλικίας μέχρι 35 ετών (Generation Y/ Μillennials & Z) αναπτύσσοντας συγχρόνως τις δεξιότητές τους. 

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB εξελίσσεται μαζί με τους ανθρώπους της σε έναν κλάδο που απαιτεί ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και ικανοτήτων.

Η στρατηγική για το Ανθρώπινο Δυναμικό βασίζεται στη διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που αναπτύσσει και στηρίζει τους εργαζόμενους σε όλα τα επίπεδα.

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here