Τράπεζα Πειραιώς: Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο ομόλογο

Βιβλίο προσφορών για τη διάθεση ομολόγων υψηλής εξασφάλισης (senior preferred) με στόχο την άντληση τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ άνοιξε την Πέμπτη το πρωί η Τράπεζα Πειραιώς.

Η έκδοση γίνεται στο πλαίσιο της κάλυψης των στόχων για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων – MREL, που προβλέπουν την αύξηση του συνολικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας όλων των συστημικών ομίλων στο 26% έως το 2026.

Οι νέοι τίτλοι που εκδίδει η Τράπεζα Πειραιώς είναι τετραετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα τρία έτη (4NC3).

Το αρχικό επιτόκιο μετά το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών διαμορφώνεται στο 8,50%. Το νέο ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β1 από την Moody’s και Β από την S&P.
Τη διαδικασία τρέχουν οι Goldman Sachs Bank Europe και UBS Investment Bank.