Το καλοκαίρι ανακοινώνονται οι νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων

Οι νέες αντικειμενικές αξίες θα ανακοινωθούν τελικά μέσα στο καλοκαίρι και θα εφαρμοστούν από τον Ιανουάριο του 2022. Αυτό σημαίνει ότι οι μεταβιβάσεις ακινήτων αλλά και ο ΕΝΦΙΑ του επόμενου έτους θα υπολογιστούν με τις νέες τιμές οι οποίες έχουν παραδοθεί από τους εκτιμητές ακινήτων στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.

Μάλιστα προκειμένου να έχουν χρόνο στη διάθεση τους οι ιδιοκτήτες ακινήτων αλλά και οι υποψήφιοι αγοραστές οι νέες τιμές ζώνης θα δημοσιοποιηθούν το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους προκειμένου να διαπιστώσουν εάν τους συμφέρει να αγοράσουν ή να πωλήσουν πριν την εφαρμογή των νέων τιμών της εφορίας. 

Σύμφωνα με τις εισηγήσεις των εκτιμητών αναμένονται αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών στην Αθήνα και στις πέριξ περιοχές.

Συγκεκριμένα στο κέντρο της Αθήνας οι αυξήσεις των τιμών ζώνης υπολογίζονται σε ποσοστό 15-20% εξέλιξη που θα θα οδηγήσει στην αύξηση της φορολογίας στις μεταβιβάσεις.

Αντίθετα στον ΕΝΦΙΑ η κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει σε παρεμβάσεις στη σχετική κλίμακα προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οι ιδιοκτήτες αλλά και για να μην χαθεί η μείωση της τάξης του 22% μεσοσταθμικά που πραγματοποιήθηκε το 2019.