Attica Bank: Αύξηση καταθέσεων αλλά καιειωμένα τα κέρδη προ φόρων

Αύξηση καταθέσεων 18,3% κατέγραψε η Attica Bank στο εννεάμηνο του 2019, ενώ την ίδια στιγμή, τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 2.539 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά €7,4 εκ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (30.09.2018).

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα:
Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες παρέμειναν οριακά αμετάβλητα σε σχέση με την 30.09.2018 (μειωμένα κατά 3%) και διαμορφώθηκαν σε 10,4 εκ. ευρώ.

Τα Αποτελέσματα από Πράξεις του Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου ανήλθαν σε συνολικά 7,7 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019, επηρεασμένα θετικά από τα κέρδη που προέκυψαν από την πώληση των Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (συμπεριλαμβανομένου και του σχετικού ανακυκλωθέντος στα αποτελέσματα αποθεματικού).

Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρουσιάζουν ποσοστιαία μείωση της τάξης του 1,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Τα γενικά λειτουργικά έξοδα παρουσιάζουν μείωση η οποία ανέρχεται σε 13,2% έναντι της συγκριτικής περιόδου, εφόσον εξαιρεθεί το έξοδο ενοικίων από την συγκριτική περίοδο λόγω της εφαρμογής του νέου προτύπου για τις μισθώσεις ΔΠΧΑ 16, ενώ οι αποσβέσεις παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο.

Βασικά σημεία

Αύξηση καταθέσεων 18,3% σε ετήσια βάση

Ο Δείκτης δανείων (μετά από προβλέψεις) προς καταθέσεις ανήλθε σε 61,5%, μειωμένος κατά 8 μ.β. σε σχέση με την 31.12.2018 και σημαντικά μειωμένος (κατά 34 μ.β.) σε σχέση με την 30.09.2018.

Τα δάνεια μετά από προβλέψεις παρουσίασαν οριακή μείωση ύψους 3% σε σχέση με την 31.12.2018.

Το σύνολο του ενεργητικού αυξήθηκε κατά 2,8% σε € 3.444 εκ. σε σχέση με την 31.12.2018

Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε € 99 εκ. έναντι € 103 εκ. την 30.09.2018.

Οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις ανήλθαν σε € 75 εκ.

Μείωση των λειτουργικών εξόδων κατά 13,2% σε ετήσια βάση

Δείκτης κάλυψης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Cash Coverage Ratio): 32,2%

Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας: 15,0%

Τα ίδια κεφάλαια παρέμειναν σταθερά στα € 489 εκ.
Δήλωση Διοίκησης

Η συνολική επίδοση της Attica Bank και στο τρίτο τρίμηνο του 2019 παρέμεινε θετική, επιβεβαιώνοντας την συνεχή προσπάθεια που καταβάλλει η Διοίκηση προς την κατευθύνση της ενίσχυσης της κερδοφορίας και της εξυγίανσης του ισολογισμού της.

Για ένα ακόμη τρίμηνο, ο Όμιλος συνέχισε να βελτιώνει την ρευστότητά του, καθώς αυξήθηκαν τα υπόλοιπα των καταθέσεων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 κατά 18,3%. Αυτό οδήγησε στη μείωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις από 95,4% σε 61,5% μέσα σε ένα έτος.

Όσον αφορά στις νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις, το πρώτο εννεάμηνο του 2019 εκταμιεύθηκαν περίπου €75 εκατ. και η Attica Bank συνεχίζει την προσπάθειά της να διευρύνει τη θέση της στην αγορά.

Αναφορικά με την κερδοφορία, το λειτουργικό κόστος (μη συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων) μειώθηκε κατά 9% ετησίως σε επαναλαμβανόμενη βάση.

Η συνεχιζόμενη μείωση του λειτουργικού κόστους καθώς και τα συνεχιζομένα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις αντιστάθμισαν τα μειωμένα έσοδα κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου.

Η επίδοση της Τράπεζας κατά το τρίτο τρίμηνο επιδεικνύει ότι έχει πλέον ανακτήσει την εμπιστοσύνη του καταθετικού κοινού και προετοιμάζεται για τη συστηματική αύξηση των χορηγήσεων.

Η επιτάχυνση του οικονομικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών αναμένεται ότι θα ενισχύσει την εγχώρια ζήτηση και κατ’επέκταση τη ζήτηση για κεφάλαια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ισχυρή πεποίθηση ότι η Τράπεζα θα επιτύχει τους επιχειρηματικούς στόχους που έχει θέσει, οδηγώντας σε αύξηση των εσόδων της μέσα από την διεύρυνση της γκάμας των προιόντων και σε συγκράτηση του κόστους μέσω της αποδοτικότερης λειτουργίας της.