«Πράσινο φως» στην παραγωγή αντισηπτικών για την κάλυψη της ελληνικής αγοράς

Τη δυνατότητα παραγωγής αντισηπτικών προϊόντων σε επιχειρήσεις, οι οποίες είναι ήδη κάτοχοι σχετικής άδειας παραγωγής φαρμακευτικών ή καλλυντικών προϊόντων, δίνει εγκύκλιος που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης, προκειμένου να υπάρχουν επαρκή αποθέματα αντισηπτικών προϊόντων στην εγχώρια αγορά.

Συγγκεκριμένα, με το άρθρο 5 του Ν. 4681/ΦΕΚ Αˊ 74/27-03-2020 και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κατά την περίοδο που υφίσταται ο κίνδυνος της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, θα υπάρχουν επαρκή αποθέματα αντισηπτικών προϊόντων στην εγχώρια αγορά, δίνεται η δυνατότητα παραγωγής των ανωτέρω προϊόντων σε επιχειρήσεις, οι οποίες είναι ήδη κάτοχοι σχετικής άδειας παραγωγής φαρμακευτικών ή καλλυντικών προϊόντων.

Η διάθεση, διανομή και μεταπώληση των αντισηπτικών προϊόντων θα γίνεται μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας και μετά από έκδοση σχετικής άδειας κυκλοφορίας (διάθεσης και χρήσης) του Ε.Ο.Φ. σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού ΕΕ 528/2012. Περαιτέρω για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι εταιρείες, οι οποίες θα παράγουν τα ανωτέρω προϊόντα, υποχρεούνται εντός τριών μηνών από την έναρξη της κατ' εξαίρεσιν παραγωγής αυτών να υποβάλλουν αίτηση στον Ε.Ο.Φ. για χορήγηση άδειας δυνατότητας παραγωγής των προϊόντων αυτών σύμφωνα με την περ. δ' της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1316/1983. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των εν λόγω επιχειρήσεων με τις διατάξεις του παρόντος επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 19 του ν.δ. 96/1973 (Α' 172).

Επίταξη ειδών ατομικής προστασίας

Επίσης στην εγκύκλιο ορίζεται (με την παράγραφο 2 του άρθρου εικοστού της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Α'68/20-03-2020) η δυνατότητα επίταξης αναλωσίμων κλπ για την ατομική προστασία, μόνο εφόσον κριθεί από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας ότι υπάρχει ανάγκη δημοσίου συμφέροντος.

Τονίζεται ότι έως σήμερα δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη διοικητική πράξη που να ενεργοποιεί την ως άνω διάταξη.