Αυξήθηκαν τα προ φόρων κέρδη της British American Tobacco

Η British American Tobacco PLC ανακοίνωσε ότι αυξήθηκαν τα προ φόρων κέρδη για το 2020, κυρίως εξαιτίας της καλύτερης του αναμενόμενου αύξηση της οργανικής ανάπτυξης και της εξοικονόμησης κόστους, και του ότι αναμένει μια συνεχή επίδραση από την πανδημία αυτό το έτος.

Η εταιρεία κατασκευής τσιγάρων (Kent, Dunhill, Lucky Strike), ανακοίνωσε ότι τα προ φρόων κέρδη του προηγουμένου έτους διαμορφώθηκαν στα 8,67 δισ. στερλίνες (12,06 δισ. δολάρια) σε σχέση με τα 7,91 δισ. στερλίνες το 2019.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη από τις δραστηριότητες διαμορφώθηκαν στα 11,37 δισ. στερλίνες, υψηλότερα κατά 4,8%.

Τα έσοδα για το σύνολο της χρήσης διαμορφώθηκαν στα 25,78 δισ. Στερλίνες σε σχέση με τα 25,88 δισ. στερλίνες.

Σε σταθερή συναλλαγματική βάση, τα έσοδα κινήθηκαν υψηλότερα 3,3%, έναντι εκτιμήσεων για αύξηση των εσόδων κατά 1%-3%.

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αναμένει για το 2021 αύξηση των εσόδων σε σταθερό νόμισμα κατά 3%-5%, και αύξηση των προσαρμοσμένων κερδών ανά μετοχή σε σταθερό νόμισμα.

Η BAT ανακοίνωσε μέρισμα για το σύνολο της χρήσης ύψους 215,6 πενών ανά μετοχή, υψηλότερα 2,5% σε ετήσια βάση.