Εγνατία Οδός: Απέρριψε το ΣτΕ τα ασφαλιστικά μέτρα της Άκτωρ Παραχωρήσεις

Απορρίφθηκαν από το ΣτΕ, σύμφωνα με πληροφορίες, τα ασφαλιστικά μέτρα που είχε καταθέσει η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις για τον διαγωνισμό της Εγνατίας Οδού.

Ως εκ τούτου ο διαγωνισμός προχωρά κανονικά με τις δύο συμμετοχές των κοινοπραξιών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Egis Projects και Vinci – Μυτιληναίος – ΑΒΑΞ.

Οι οικονομικές προσφορές είχαν κατατεθεί την 1η Απριλίου, στο ΤΑΙΠΕΔ.

Στις 26 Μαρτίου η Άκτωρ υπέβαλε στο ΤΑΙΠΕΔ αίτημα ζητώντας τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών κατά 35 ημέρες, αποκλειστικά και μόνο προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή της Άκτωρ Παραχωρήσεις σύμφωνα με τα τεύχη του διαγωνισμού, δηλαδή να εγκριθεί η μεταβολή του προεπιλεγέντος σχήματος λόγω αποχώρησης της Roadis και να συμμετάσχει νομίμως η Άκτωρ Παραχωρήσεις στον διαγωνισμό.

Ωστόσο στις 30 Μαρτίου και τα δύο αιτήματα απορρίφθησαν από τα ΤΑΙΠΕΔ. Στις 31 Μαρτίου ασκήθηκε Προδικαστική Προσφυγή ενώπιον του ΤΑΙΠΕΔ και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του ΣτΕ.

Το αίτημα της προσωρινής διαταγής απορρίφθηκε και καθορίστηκε ημερομηνία εκδίκασης ασφαλιστικών μέτρων στις 10 Μαϊου 2021.