Συνεργασία της Επιτροπής Ανταγωνισμού με αρχές τρίτων χωρών

«Αναγνωρίζοντας τη σημασία της διεθνούς παρουσίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της αναβάθμισης του ρόλου της στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, δημιουργήθηκε Ειδική Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία στόχο έχει την ενίσχυση της εξωστρέφειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού και την επιτυχή ανάπτυξη στρατηγικής συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις Εθνικές Αρχές Ανταγωνισμού καθώς και με τους διεθνείς οργανισμούς αλλά και τους φορείς άλλων κρατών». 

Αυτό αναφέρει ανακοίνωση της επιτροπής στην οποία υπενθυμίζεται ότι, τα τελευταία δύο έτη συμμετέχει ενεργά, λαμβάνοντας πρωτοβουλίες, τόσο στα κύρια διεθνή fora ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Δικτύου Ανταγωνισμού (ICN) και του τμήματος Ανταγωνισμού του ΟΟΣΑ (στην επιτροπή του οποίου για πρώτη φορά έχει εκλεγεί ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, Γιάννης Λιανός) όσο και στα κύρια ευρωπαϊκά fora ανταγωνισμού, όπως το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανταγωνισμού (ECN), ενώ  πρόσφατα προχώρησε σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό για την ενίσχυση της διεθνούς της παρουσίας και της επιρροής της στην διαμόρφωση πολιτικών ανταγωνισμού, τόσο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και διεθνώς.

Προκειμένου για την πληρέστερη ενημέρωση του κοινού (πολιτών και επιχειρήσεων) αναφορικά με τα διεθνή θέματα δημιουργήθηκε νέα ειδική ιστοσελίδα, στην οποία υπάρχει αναλυτική πληροφόρηση σε σχέση με τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τις νομοθετικές εξελίξεις αλλά και τη διαμόρφωση των πολιτικών ανταγωνισμού, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

 

Υπογραφή μνημονίων συνεργασίας με άλλες αρχές ανταγωνισμού

Στο μεταξύ, η επιτροπή το τελευταίο διάστημα, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της, ανέλαβε πρωτοβουλίες για την ενίσχυση και επέκταση της συνεργασίας σε διμερές επίπεδο όχι μόνο με τις αρχές ανταγωνισμού με τις οποίες διατηρεί παραδοσιακές σχέσεις όπως με αρχές χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με τις αρχές ανταγωνισμού της Αλβανίας, της Αρμενίας, της Β. Μακεδονίας, ενώ επίκειται υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Αρχή Ανταγωνισμού της Αιγύπτου με την οποία θα προχωρήσει και ευρύτερη συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο, και με αυτή της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης. Επίσης, έχουν προχωρήσει πρωτοβουλίες συνεργασίας το επόμενο διάστημα και με άλλες αρχές ανταγωνισμού (ενδεικτικά αναφέρονται οι Αρχές Ανταγωνισμού των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής - US Federal Trade Commission, του Ισραήλ, της Σερβίας, της Ουκρανίας, της Ρωσίας, μεταξύ άλλων χωρών) με κύριο σκοπό την αμοιβαία ενημέρωση για νομοθετικές εξελίξεις, αποφάσεις και διαδικασίες εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού, την ανταλλαγή πληροφοριών, τη συνεργασία σε μεταφορά τεχνογνωσίας και την υλοποίηση κοινών προγραμμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόσφατη υπογραφή μνημονίων συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των αρχών ανταγωνισμού της Αλβανίας, της Β. Μακεδονίας και της Αρμενίας, όπως υπογραμμίζεται, αποτελεί ένα ακόμη βήμα μπροστά για τη διεθνή δραστηριότητα και συνεργασία.