Αύξηση κατά 22,6% στο διμερές εμπόριο Ελλάδας-Γαλλίας

Το διμερές εμπόριο Ελλάδας-Γαλλίας κατέγραψε αύξηση της τάξης του 22,6% κατά το α ́ εννεάμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους, σύμφωνα με την επεξεργασία στοιχείων από το γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας της Ελλάδας στο Παρίσι με τον όγκο του εμπορίου των δύο χωρών να διαμορφώνεται σε 3,4 δισ. ευρώ.

Οι ελληνικές εξαγωγές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 16,49% σε σχέση με το Α ́ εννεάμηνο του 2020 και διαμορφώθηκαν σε 1,466 δισ. ευρώ.

Οι εισαγωγές της Ελλάδας από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 22,6% και διαμορφώθηκαν σε 1,855 δισ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα το εμπορικό ισοζύγιο, το οποίο παραμένει ελλειμματικό για τη χώρα μας άγγιξε τα 389 εκ. ευρώ.

Ελληνικές εξαγωγές προς τη Γαλλία

Η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γαλλία κατά το α ́ εννεάμηνο του 2021 οφείλεται ουσιαστικά στην αύξηση της αξίας των εξαγωγών συσκευασμένων φαρμάκων (δασμολογική κατηγορία 300490), η οποία έφθασε τα 721 εκ. ευρώ, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία με αύξηση 21,68% σε σχέση με το α ́ εννεάμηνο 2020, καταλαμβάνοντας σε μερίδιο περίπου το ήμισυ των συνολικών εξαγωγών της χώρας μας προς τη Γαλλία (49%).

Ακολουθούν οι σωλήνες από χαλκό (δασμολογική κατηγορία 74110) με ύψος εξαγωγών 65,7 εκ. ευρώ, αυξημένο θεαματικά κατά 54,4% και μερίδιο 4,5%, τα ελάσματα και ταινίες, από κράματα αργιλίου, με πάχος > 0,2 mm, σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο (δασμολογική κατηγορία 760612) με αξία εξαγωγών 42 εκ. ευρώ, αύξηση 5,83% και μερίδιο 2,9%, τα τυριά (εκτός από τυριά νωπά, στα οποία περιλαμβάνεται και το τυρί από ορό γάλακτος) με αξία εξαγωγών 37 εκ. ευρώ, αύξηση 52,29% και μερίδιο 2,54% και οι σπαρίδες θάλασσας (Sparidae), με αξία εξαγωγών 28 εκ. ευρώ, αύξηση 10,9% και μερίδιο αγοράς 1,9%.

Μεταξύ των προϊόντων με τις καλύτερες επιδόσεις κατά το α ́ εννεάμηνο 2021, εκτός από τα ανωτέρω προϊόντα, περιλαμβάνονται το οξείδιο του αργιλίου (εκτός από τεχνητό κορούνδιο) με εξαγωγές 22,3 εκ. ευρώ, με αύξηση 99,9% και μερίδιο αγοράς 1,5%, οι ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από όχι σε κράμα αργίλιο, π.δ.κ.α., με αξία εξαγωγών 17,2 εκ. ευρώ, αύξηση 46,77% και μερίδιο αγοράς 1,1% , οι πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες, ενισχυμένα, με απανωτές στρώσεις με αξία εξαγωγών 15,6 εκ. ευρώ, αύξηση 16% και μερίδιο αγοράς 1%.

Από τα αγροτικά προϊόντα διατροφής, σημαντική αύξηση κατέγραψαν οι εξαγωγές τυριών (δασμολογική κατηγορία 040690), όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, κατά 52,29% και αξία 32,2 εκ. ευρώ, παρασκευασμένων ελιών ή διατηρημένων χωρίς ξύδι ή οξικό ισχύ, μη κατεψυγμένων με αύξηση 14,91% και αξία εξαγωγών 12,1 εκ. ευρώ, καθώς και γιαουρτιού κατά 18,40% και αξία εξαγωγών 11,2 εκ. ευρώ.

Επιπροσθέτως, στις δασμολογικές κατηγορίες 150990 και 150910 “Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του”, παρατηρείται αξιοσημείωτη αύξηση με ποσοστιαία μεταβολή 184% και 26,11% και αξία εξαγωγών 8,9 εκ. ευρώ και 1,09 εκ. ευρώ αντίστοιχα.

Αντιθέτως, πτωτικά κινήθηκαν οι εξαγωγές της κατηγορίας “Άλλα” (271019, ορυκτέλαια) κατά 76,62%, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 16,5 εκ. ευρώ.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα 20 πρώτα ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα προς τη Γαλλία κατά το α ́ εννεάμηνο 2021, που αντιστοιχούν στο 75% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών προς τη χώρα.

Ελληνικές εισαγωγές από τη Γαλλία

Από την πλευρά των εισαγόμενων προϊόντων από τη Γαλλία, την 1η θέση καταλαμβάνουν τα φάρμακα (δασμολογική κατηγορία 300490) με μερίδιο 7,1%, αύξηση 1,51% και αξία εισαγωγών 133 εκ. ευρώ. Ακολουθούν τα κρέατα βοειών, με κόκκαλα νωπά ή διατηρημένα (δασμολογική κατηγορία 020120) με μερίδιο 3,3%, μείωση 7,48% και αξία εισαγωγών 62,2 εκ. ευρώ, και το φυσικό αέριο που έχει υγροποιηθεί (δασμολογική κατηγορία 271111) με μερίδιο 2,4% και αξία εισαγωγών 45 εκ. ευρώ (νέο προϊόν).

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν τα προϊόντα της κατηγορίας 271019 “Άλλα” (ορυκτέλαια) με μερίδιο 2%, αύξηση 256% και αξία εισαγωγών 36,3 εκ. ευρώ, καθώς και τα προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) (δασμολογική κατηγορία 330499), αύξηση 15,71%, αξία εισαγωγής 35εκ. ευρώ και μερίδιο 1,9%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γαλλικές εξαγωγές προς την Ελλάδα παρουσιάζουν σημαντικά υψηλότερο βαθμό διαφοροποίησης από τις ελληνικές εξαγωγές προς τη Γαλλία, καθώς τα 20 πρώτα γαλλικά προϊόντα που εισήγαγε η χώρα μας το Α ́ εννεάμηνο 2021 αντιστοιχούν στο 34,5% των συνολικών ελληνικών εισαγωγών από τη Γαλλία.