Θετικά αξιολογούν το νομοσχέδιο για το ΓΕΜΗ οι εμπλεκόμενοι φορείς

Θετικά αξιολογούν το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για το ΓΕΜΗ και τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών, οι φορείς που είχαν κληθεί να καταθέσουν τις απόψεις τους στην κοινοβουλευτική επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Η πρώτη ανάγνωση του νομοσχεδίου ολοκληρώθηκε από την επιτροπή της Βουλής, νωρίτερα το μεσημέρι. Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου δήλωσε η ΝΔ. Καταψήφισε το ΚΚΕ. Επιφύλαξη, για την τελική τους στάση, δήλωσαν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.

   Κατά το στάδιο της ακρόασης φορέων, ο Κωνσταντίνος Κόλλιας, πρόεδρος του ΔΣ του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ), ανέφερε ότι με τη θεσμοθέτηση ρυθμίσεων και διαδικασιών για τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών και της ηλεκτρονικής διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος του ΓΕΜΗ με άλλα δημόσια μητρώα, επιτυγχάνεται η απλούστευση της ίδρυσης μιας επιχείρησης και η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

«Είναι μεταρρυθμίσεις που τόσο πολύ ανάγκη έχει η οικονομία μας και εδώ και πολλά χρόνια έχει προτείνει και το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, για την τόνωση του εγχώριου επιχειρείν, και την προσέλκυση νέων επενδύσεων», είπε ο κ. Κόλλιας. Παράλληλα ανέφερε ότι πάγια θέση του φορέα αποτελεί η καταχώριση των δεδομένων των επιχειρήσεων σε μια και μόνο ηλεκτρονική πύλη, από την οποία κάθε δημόσιος φορέας, θα αντλεί ή θα ελέγχει τα στοιχεία που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του και για τους σκοπούς του, όπως είναι το μητρώο της ΑΑΔΕ, το μητρώο του ΕΦΚΑ, το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ κ.α.

Τα ανωτέρω μητρώα σήμερα ενημερώνονται το καθένα ξεχωριστά με συνέπεια καθυστερήσεις και σπατάλη εργατοωρών. 'Ακρως θετική κρίνεται εξάλλου, όπως σημείωσε ο κ. Κόλλιας, και η δημιουργία Γενικού Μητρώου μελών επιστημονικών φορέων που σκοπεύει να υποκαταστήσει την ένταξη επιστημόνων στο ΓΕΜΗ. Η εξαίρεση των επιστημόνων και δη των οικονομολόγων και λογιστών από την εγγραφή στο μητρώο του ΓΕΜΗ, αποτελούσε πάγιο αίτημα των επιστημονικών φορέων και με το νέο μητρώο θα τους δίνεται η δυνατότητα να εγγράφονται ατελώς και να λαμβάνουν οικονομικές ενισχύσεις από διάφορα προγράμματα, είπε ο κ. Κόλλιας.

   Ο Μιχάλης Μητσόπουλος, διευθυντής στον τομέα επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ρυθμιστικών πολιτικών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία αξιολογείται θετικά, διότι αποτελεί προσπάθεια αναβάθμισης του ΓΕΜΗ, το οποίο είναι πολύ σημαντικό εργαλείο βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.

Στην εξέλιξη του ΓΕΜΗ, είπε ο κ. Μητσόπουλος, πάντως θα ήταν θετικό να συμπεριληφθούν και λειτουργίες, για να υποστηρίξουν πράξεις που σήμερα δεν υποστηρίζονται, όπως είναι η λύση των επιχειρήσεων και η διαγραφή τους. Επίσης θα ήταν θετικό, όπως τόνισε, να εξελιχθούν οι εφαρμογές του ΓΕΜΗ, για να μπορούν να υποβάλλονται όλα τα στοιχεία, ως πεδία δεδομένων, ώστε να διευκολύνεται και η υποβολή και η επεξεργασία.

Ο κ. Μητσόπουλος δήλωσε ότι ο Σύνδεσμος είναι «εξαιρετικά θετικός» στη διασύνδεση του ΓΕΜΗ με άλλα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα. Δεν παρέλειψε ωστόσο να χαρακτηρίσει «εξόχως προβληματική» την πρόβλεψη για την πλήρη καταγραφή όλων των μετόχων. «Η ελληνική πρωτοβουλία πάει πολύ πέρα από όσα ισχύουν σε άλλα κράτη μέλη, με την πλήρη καταγραφή όλων των μετόχων. Αυτό είναι εξόχως προβληματικό. Στις εισηγμένες εταιρείες, η μεταβολή ποσοστών των μικρομετόχων είναι σε καθημερινή βάση. Πιστεύουμε ότι ο φόρτος από την υποχρέωση αυτή της ενημέρωσης, θα αποδειχθεί υπερβολικά μεγάλος στην πράξη, θα είναι ατελέσφορο. Και μάλλον αυτός είναι ο λόγος που δεν συναντάμε κάτι τέτοιο πουθενά αλλού», είπε ο κ. Μητσόπουλος.

   Ο Ευστάθιος Σταματελόπουλος, νομικός σύμβουλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, είπε ότι το νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, διότι με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, με τη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των μητρώων, βοηθά ασφαλώς στην αναβάθμιση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και εν τέλει στη βελτίωση και στην προώθηση της ελληνικής οικονομίας. Ο νόμος του 2019 για το ΓΕΜΗ έχει αφήσει θετικό αποτύπωμα, είπε ο κ. Σταματελόπουλος και πρόσθεσε ότι το νομοσχέδιο έρχεται να καλύψει κάποιες δυσλειτουργίες ή παθογένειες που έχει εμφανίσει από την εφαρμογή του ο ισχύων νόμος, και προς τούτο κινείται σε θετική κατεύθυνση.

Ο εκπρόσωπος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών χαρακτήρισε πάντως άκρως προβληματική διάταξη του νομοσχεδίου σύμφωνα με την οποία στην ηλεκτρονική υπηρεσία μιας στάσης, κατά το στάδιο της σύστασης των εταιρειών, δεν υποχρεούνται οι υπό σύσταση εταιρείες να προσκομίζουν ή να καταχωρούν στο πληροφοριακό σύστημα του ΓΕΜΗ όλα τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, ούτε φυσικά να προσκομίζουν αυτά, εν είδει φυσικού φακέλου στην υπηρεσία ΓΕΜΗ. Αντίθετα, προβλέπεται ότι υποχρεούνται να τα τηρούν στο αρχείο τους ενόψει ενός επικείμενου δειγματοληπτικού ελέγχου, τον οποίου θα τελούν οι υπηρεσίες του ΓΕΜΗ.

«Φρονούμε ότι η ρύθμιση αυτή είναι προβληματική, για τον λόγο ότι στην πορεία αποδεικνύεται ότι κάποια από τα νομιμοποιητικά έγγραφα δεν ήταν επαρκή ή ικανά να προσδώσουν την ιδιότητα του εταίρου ή πολύ περισσότερου του διαχείριση ομόρρυθμου εταίρου σε μια υπό σύσταση εταιρεία», είπε ο κ. Σταματελόπουλος και επισήμανε ότι το ίδιο συμβαίνει και με το ζήτημα των διακριτικών τίτλων, γιατί «το σύστημα επιτρέπει με μια πολύ αμυδρή διαφοροποίηση διακριτικοί τίτλοι να γίνονται δεκτοί σχεδόν πανομοιότυποι με άλλους καταχωρημένους τίτλους».

   Ο Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού επιμελητήριου Πειραιώς, δήλωσε ότι αποτελεί θετική εξέλιξη η κατάθεση του νομοσχεδίου, «γιατί επιτέλους υπάρχει σαφής εικόνα πως πρέπει να λειτουργεί η Υπηρεσίας Μιας Στάσης, πως πρέπει να λειτουργεί το ΓΕΜΗ». Η υπηρεσία ΓΕΜΗ είναι ένα πολυεργαλείο με μεγάλες δυνατότητες για την οικονομική χαρτογράφηση του συνόλου των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, σε όλη τη χώρα, και σωστά βελτιώνεται και επικαιροποιείται, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες πάντα των επιχειρήσεων, είπε ο κ. Κορκίδης. «Ο ρόλος του ΓΕΜΗ είναι πολύτιμος και η Υπηρεσία μιας στάσης είναι εξέλιξη που όλοι έχουμε να σχολιάσουμε θετικά και βελτιώνεται συνεχώς», είπε ο κ. Κορκίδης.

   «Ως κλάδος είχαμε εκφράσει από την αρχή στο υπουργείο την πλήρη αντίθεση μας για την υποχρεωτική εγγραφή των μελών μας στο ΓΕΜΗ», είπε ο Αθανάσιος Μακρυγιάννης, εκ μέρους της ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος και πρόσθεσε: «Εν προκειμένω, με τη δημιουργία του ΓΕΜΕΦ, όπως εισάγεται στο νομοσχέδιο, επιλύεται το ζήτημα της υποχρεωτικής εγγραφής, εφόσον προβλέπει τη μη υποχρεωτική εγγραφή των μελών μας και σε αυτή τη βάση δεδομένων, πλην των περιπτώσεων που θα χρειάζονται τα μέλη μας να λάβουν επιχορήγηση μέσω ΕΣΠΑ ή άλλη κρατική ενίσχυση».

   Ο Αντώνης Μέγγουλης, νομικός σύμβουλος και διευθυντής της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), χαρακτήρισε θετική τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία, που εξειδικεύει ακόμα περισσότερο τις διαδικασίες λειτουργίας του ΓΕΜΗ, ενσωματώνει ευρωπαϊκή νομοθεσία και ψηφιακά εργαλεία που είναι απαραίτητα.

«Σαφώς πάντοτε υπάρχει περιθώριο για βελτίωση. Στην ουσία, όμως, πρόκειται για ένα θετικό νομοθέτημα που θα βοηθήσει στην περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας του ΓΕΜΗ. Ούτως η άλλως, οι Εμπορικοί Σύλλογοι με τα επιμελητήρια είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Από την πρώτη στιγμή οι έμποροι αγκάλιασαν το ΓΕΜΗ και γι' αυτό παρακαλούμε το υπουργείο να ακούσει τις παρατηρήσεις των Επιμελητηρίων. Σίγουρα είναι οι πιο αρμόδιοι γιατί ζουν το ζήτημα της λειτουργίας από μέσα, ώστε να μιλήσουν», είπε ο κ. Μέγγουλης.

   Ο Παύλος Ράβανης, πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ζήτησε την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με βάση την οποία θα καθορίζονται οι ΚΑΔ που θα αντιστοιχούν σε κάθε υπηρεσία ΓΕΜΗ των αμιγών Επιμελητηρίων. Η ελλιπής αναφορά της ΚΥΑ για τον ορισμό των ΚΑΔ, αντίκειται στο πνεύμα του ν. 4497 του 2017, νοθεύει τα μητρώα των αμιγών Επιμελητηρίων, διότι επιτρέπεται να καταχωρούνται σε αυτά επιχειρήσεις με οποιονδήποτε κωδικό αριθμό κύριας δραστηριότητας, μιας και τα μητρώα μελών του κάθε Επιμελητηρίου ενημερώνονται από το ΓΕΜΗ, αυτόματα, τόσο για την εγγραφή όσο και για κάθε άλλη ολιστική πράξη και γενικότερα, καταργεί επί της ουσίας τη διάκριση ανάμεσα στα τρία αμιγή Επιμελητήρια, όπως αυτά λειτουργούν, στην Αθήνα, στον Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη και στην Κομοτηνή», είπε ο κ. Ράβανης.

   Ο Μιχάλης Γιάγκας, πρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων, είπε ότι το Γενικό Εμπορικό Μητρώο αποτελεί σημαντική κατάκτηση για την πολιτεία, τον επιχειρηματικό κόσμο και τα επιμελητήρια. «Η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων και τα επιμελητήρια πρωτοστάτησαν στον αγώνα για τη θεσμοθέτηση και τη λειτουργία του ΓΕΜΗ και είμαστε υπερήφανοι που ανταποκριθήκαμε στην αποστολή μας», είπε ο κ. Γιάγκας και πρόσθεσε:

«Σήμερα, μπορούμε να πούμε ότι το ΓΕΜΗ έχει καθιερωθεί στη συνείδηση του επιχειρηματικού κόσμου και έχει συμβάλει στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών σύστασης μιας επιχείρησης και βεβαίως με τη μείωση του χρόνου και του κόστους ίδρυσης μιας εταιρείας.

Το σχέδιο νόμου, που συζητείται σήμερα, εκτός της ενσωμάτωσης των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ουσιαστικά αποτελεί τη συγκέντρωση σε ένα νόμο των ήδη εφαρμοζόμενων ν. 4441/2016 και του ν.4635/2019». Επανέλαβε επίσης τη βασική θέση του Συλλόγου ότι οι υπηρεσίες ΓΕΜΗ των επιμελητηρίων, είναι οργανικές μονάδες των επιμελητηρίων και δεν είναι αυτόνομες υπηρεσίες μέσα στα επιμελητήρια. Οι δε εργαζόμενοι, ανήκουν στο νομικό πρόσωπο και την ιεραρχία του, όπου λογοδοτούν και αξιολογούνται, δηλαδή, στα οργανογράμματα των επιμελητηρίων.

   Ο Μανώλης Αλειφεράκης, μέλος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, αναφέρθηκε στη χρησιμότητα του ΓΕΜΗ, επισήμανε όμως ότι οι ατομικές επιχειρήσεις στο ΓΕΜΗ δεν εγγράφονται στην Υπηρεσία Μιας Στάσης του ΓΕΜΗ και «αυτό είναι ένα μειονέκτημα, το οποίο πρέπει να το ξανασκεφτεί η κυβέρνηση, για να έχουμε μια καλύτερη ομογενοποίηση αλλά και καλύτερη απόδοση σε αυτό το οποίο γίνεται μέσα από το ΓΕΜΗ».

Παράλληλα έθεσε «το θέμα των υπαλλήλων που εργάζονται στο ΓΕΜΗ, δεν είναι μόνιμοι υπάλληλοι, υπάρχουν αρκετοί σε πολλά επιμελητήρια, είναι όμως, πιστοποιημένοι, είναι υπάλληλοι παροχής έργου και μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες και στην Κεντρική Ένωση των Επιμελητηρίων και στην υπηρεσία του ΓΕΜΗ».

   Ο Πέτρος Φρέρης, εκπρόσωπος της Ένωσης Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Νοτίου Αιγαίου «Αρχιπέλαγος», είπε ότι πρέπει να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση για όλους τους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους. «Είναι λάθος να γίνεται μια διάκριση μεταξύ των φορέων του γενικού μητρώου με το μητρώο άλλων φορέων. Με το νομοσχέδιο δημιουργούνται υποχρεώσεις δύο ταχυτήτων για τους φορείς. Ενώ, στόχος μας θα πρέπει να είναι η ενοποίηση και η απλοποίηση των διαδικασιών και όχι η διόγκωση της πολυνομίας και της γραφειοκρατίας», είπε ο κ. Φρέρης.