Σοβαρά προβλήματα για την βιομηχανία στην Ήπειρο

Ελλείψεις σε προσωπικό, με έμφαση στα μεσαία στελέχη και το εργατικό δυναμικό, αντιμετωπίζει η βιομηχανία της Ηπείρου, ενώ προβλήματα εντοπίζονται και ως προς τις άυλες και υλικές υποδομές, την εύρυθμη λειτουργία των Βιομηχανικών Περιοχών και του αναπτυξιακού νόμου, το αυξημένο λειτουργικό κόστος και τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Τα παραπάνω «σημαντικά προβλήματα, που απαιτούν άμεσες λύσεις» επισημάνθηκαν κατά τις συζητήσεις με επιχειρήσεις της περιοχής, που πραγματοποιήθηκαν με την ευκαιρία επίσκεψης στην Ήπειρο της προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), Λουκία Σαράντη και μελών της διοίκησης του φορέα.

Τα στελέχη του ΣΒΕ επισκέφτηκαν βιομηχανίες της Ηπείρου, τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων της Βιομηχανικής Περιοχής Ιωαννίνων και το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου. Τη διοίκηση του ΣΒΕ υποδέχτηκε ο πρόεδρος του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων ΠΙΝΔΟΣ, Ανδρέας Δημητρίου.

Στα γραφεία της ΠΙΝΔΟΣ πραγματοποιήθηκε ειδική σύσκεψης εργασίας, όπου επισημάνθηκε μεταξύ άλλων ότι όσον αφορά τα έργα υποδομών, ο ΣΒΕ θεωρεί ότι η ανάπτυξη του λιμένος της Πρέβεζας μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Η κ. Σαράντη δήλωσε ότι ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος έχει πρωτοστατήσει, ώστε να αρθεί η απομόνωση της Ηπείρου, ήδη από τη δεκαετία του '90, με σειρά τεκμηριωμένων προτάσεων για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης Περιφέρειας και με την υποστήριξη κάθε είδους μεταφορικών υποδομών για την ευχερέστερη πρόσβαση στην περιοχή.

«Θεωρούμε ότι ήδη υπάρχουν σημαντικές εξαγγελίες για την ανάπτυξη της Ηπείρου, όπως το πρόγραμμα «380+ έργα για την Ήπειρο του 2030", θα πρέπει όμως να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη στήριξη του παραγωγικού ιστού, τόσο με τη δημιουργία νέων υποδομών και προγραμμάτων στήριξης, όσο και με την αναβάθμιση κρίσιμων έργων, όπως τα λιμενικά έργα στην Πρέβεζα.

Η υλοποίηση των όσων συμπεριλαμβάνονται στο συγκεκριμένο σχέδιο μπορεί πραγματικά να αλλάξει τη φυσιογνωμία και την αναπτυξιακή δυναμική της Ηπείρου. Αυτό που ο ΣΒΕ αναμένει είναι η δρομολόγηση των έργων, με την εξαγγελία συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης και τον ορισμό των αρμόδιων αρχών, που θα έχουν την ευθύνη για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της προόδου αυτών των έργων» υπογραμμίζεται σε σημερινή ανακοίνωση του ΣΒΕ