ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκε το χρέος το 3ο τρίμηνο

Τη μείωση του χρέους Γενικής Κυβέρνησης σε ενοποιημένη βάση το 3ο Τρίμηνο 2019 στα 334,26 δισ. ευρώ από 335,5 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Η μείωση συνδέεται με την αποπληρωμή δανείων, ενώ το βραχυπρόθεσμο χρέος αυξήθηκε οριακά. Τα διαθέσιμα την ίδια περίοδο έφτασαν στα 6,48 δισ. ευρώ.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε τα τριμηνιαία στοιχεία για τους μη Χρηματοοικονομικούς Λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης για το 3o Τρίμηνο 2019, όπως επίσης τα στοιχεία Χρέους της Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος αυτής της περιόδου. Καταρτίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών ESA 2010.  

Επίσης το Πρωτογενές Ισοζύγιο (χωρίς τόκους) καταγράφεται ιδιαίτερα αυξημένο (από τα 1.8 δισ. ευρώ στο τέλος του 2ου τρίμήνου) στα 4,4 δισ. ευρώ στο τέλος του 3ου τριμήνου. 

Τα έσοδα  είναι αυξημένα από τα 22,5 δισ. ευρώ στα 23,986 δισ. ευρώ και οι  Συνολικές Δαπάνες μειωμένες  από τα 22,2 δισ. ευρώ στα 20,86 δισ. ευρώ.

Η ΕΛΣΤΑΤ πάντως σημειώνει ότι η μέτρηση του πρωτογενούς ισοζυγίου όπως καθορίζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα δεν υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ και δεν εμφανίζεται στο Δελτίο Τύπου.

Μια σειρά από δαπάνες και έσοδα αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Περιλαμβάνουν τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, τις δαπάνες σχετικά με συναλλαγές για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, και έσοδα από μεταφορές ποσών που συνδέονται με εισοδήματα των εθνικών κεντρικών τραπεζών της Ευρωζώνης τα οποία προέρχονται από την κατοχή Ελληνικών κρατικών ομολόγων στα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια.