Σλοβενία: Ελκυστικός προορισμός για τους Αυστριακούς επενδυτές

Ελκυστικός προορισμός για Αυστριακούς επενδυτές παραμένει η Σλοβενία, καθώς το 75% των Αυστριακών επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στη σλοβενική αγορά εκτιμούν ότι η Σλοβενία θα συνεχίσει να προσελκύει επενδυτικό ενδιαφέρον, όχι μόνο από την Αυστρία, αλλά και από άλλες χώρες.

Σύμφωνα με έρευνα του οργανισμού Advantage Austria Ljubljana, που διεξήχθη σε συνεργασία με τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του πανεπιστημίου της Λιουμπλιάνα, το 75% των Αυστριακών επενδυτών που έδωσαν κατά την έρευνα "ψήφο εμπιστοσύνης" στη σλοβενική αγορά μπορεί να είναι χαμηλότερο ποσοστό σε σχέση με το 91% του 2018, ωστόσο παραμένει ισχυρό.

Η Σλοβενία, σύμφωνα με τους Αυστριακούς επενδυτές, παραμένει ελκυστικός προορισμός λόγω της γεωγραφικής της θέσης, του λιμανιού του Κόπερ, του εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και της ασφαλούς πρόσβασης στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Οι αυστριακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα είναι ικανοποιημένες από την ποιότητα και το επίπεδο της κατάρτισης του εργατικού δυναμικού. Κρίσιμα σημεία, που βάσει της έρευνας μπορούν να αποθαρρύνουν τους επενδυτές, είναι “η φορολογική επιβάρυνση των επιχειρήσεων, η γραφειοκρατία και η χαμηλή διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού".

Για τον λόγο αυτό, η έρευνα επισημαίνει πως πρέπει να ληφθούν μέτρα διεκόλυνσης της επενδυτικής δραστηριότητας, όπως η μείωση των γραφειοκρατικών βαρών.

Σύμφωνα με το 63% των ερωτηθέντων, η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού είναι ένα αυξανόμενο πρόβλημα (+16% σε σχέση με το 2018). Περίπου το 64% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι αναζητούν εργαζόμενους απόφοιτους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Με επενδύσεις ύψους περίπου 3,6 δισ. ευρώ, η Αυστρία είναι ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής στη Σλοβενία, με περίπου 1.000 αυστριακές θυγατρικές στη Σλοβενία, απασχολώντας περίπου 20.000 άτομα.