Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο της Τιτάν

Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο της Τιτάν με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 2,75%.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Titan Global Finance σχετικά με την ολοκλήρωση σήμερα της διάθεσης εγγυημένων ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους €250 εκατομμυρίων λήξεως 2027, με ετήσιο επιτόκιο 2,75 τοις εκατό.

Το ύψος των εντολών που υποβλήθηκαν ήταν πάνω από δύο φορές η ονομαστική αξία της έκδοσης.