Χωρίς αποζημίωση 33.468 εργαζόμενοι σε αναστολή για το Νοέμβριο

Εκκρεμείς παραμένουν 33.468 αποζημιώσεις σε αντίστοιχους εργαζομένους που βγήκαν σε αναστολή το Νοέμβριο. Όπως ανέφερε το ίδιο το Υπουργείο Εργασίας σε ανακοίνωση του την περασμένη Πέμπτη «23.866 εργαζόμενοι δεν υπέβαλαν την απαιτούμενη δήλωση εργαζομένου αποδοχής μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία και καλούνται να προβούν – όσοι φυσικά δικαιούνται την αποζημίωση ειδικού σκοπού – σε υποβολή δήλωσης στο ΕΡΓΑΝΗ, το οποίο παραμένει ανοικτό για να δέχεται δηλώσεις ώστε να συμπεριληφθούν σε επόμενες πληρωμές.

Τέλος, επανεξετάζεται το καθεστώς 9.602 εργαζομένων που εμφανίζονται στο σύστημα με πολλαπλή πλήρη απασχόληση, προκειμένου να ελεγχθεί εάν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης».  

Σημειώνεται πως στις 27 Νοεμβρίου και στις 11 Δεκεμβρίου καταβλήθηκαν αποζημιώσεις -για αναστολές Νοεμβρίου – ύψους 439,975 εκ. ευρώ σε  674.871 εργαζόμενους.