Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις αναστολές του Δεκεμβρίου

Σήμερα λήγει η προθεσμία υποβολής δηλώσεων εργοδοτών και εργαζομένων για την αναστολή των συμβάσεων εργασίας των δεύτερων για το μήνα Δεκέμβριο.

Η δυνατότητα αυτή αφορά υποχρεωτικά στις επιχειρήσεις οι οποίες έκλεισαν το Δεκέμβριο με κρατική εντολή για υγειονομικούς λόγους, αλλά και τις επιχειρήσεις που παρέμειναν ανοιχτές, αλλά ανήκουν σε πληττόμενους κλάδους.

Η αποζημίωση για τους υπό αναστολή εργαζομένους ανέρχεται στα 17,8 ευρώ για κάθε μέρα αναστολής. Έτσι, για ένα μήνα η αποζημίωση  ανέρχεται στα 534 ευρώ.

Η δήλωση της αναστολής για το Δεκέμβριο αποτελεί το "κλειδί" για την καταβολή όχι μόνο της προαναφερθείσας αποζημίωσης, αλλά του επιδόματος Χριστουγέννων που αναλογεί για το μήνα αυτό.

Η καταβολή των αποζημιώσεων του Δεκεμβρίου θα συντελεστεί έως 12 Ιανουαρίου, ενώ του επιδόματος Χριστουγέννων που αναλογεί στο μήνα Δεκέμβριο έως τις 31 Ιανουαρίου.