Μειώθηκε 4,9% ο αριθμός των οικοδομικών αδειών τον Οκτώβριο

Πτώση 4,9% κατέγραψε ο αριθμός των οικοδομικών αδειών τον Οκτώβριο. Συγκεκριμένα, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας), κατά τον μήνα Οκτώβριο 2020, στο σύνολο της χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.780 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 377,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.624,7 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε, δηλαδή, μείωση κατά 4,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 3,5% στην επιφάνεια και κατά 3,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

– Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2020 ανήλθαν σε 1.763 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 358,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.463,4 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 7,9% στην επιφάνεια και κατά 13,0% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019.

– Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Οκτώβριο 2020, στο σύνολο της χώρας, ανήλθαν σε 17 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 18,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 161,3 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Οκτώβριο 2020, είναι 9,9%.

– Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Νοέμβριο 2019 έως τον Οκτώβριο 2020, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 19.100 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 4.110,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 17.551,3 χιλιάδες m3 όγκου.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Νοεμβρίου 2018-Οκτωβρίου 2019 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 16,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 13,0% στην επιφάνεια και κατά 8,8% στον όγκο.

– Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Νοεμβρίου 2019-Οκτωβρίου 2020, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας αύξηση κατά 15,9% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 14,3% στην επιφάνεια και κατά 10,5% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Νοεμβρίου 2018-Οκτωβρίου 2019.

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 1,9%.

Το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2020, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της χώρας, αύξηση κατά 13,1% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 11,2% στην επιφάνεια και κατά 7,6% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο δεκάμηνο του έτους 2019.

Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2020, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας αύξηση κατά 12,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 11,4% στην επιφάνεια και κατά 7,6% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019.