Μείωση πωλήσεων και διεύρυνση ζημιών παρουσίασε η Frigoglass το 2020

Μείωση πωλήσεων κατά 34,9% παρουσίασε το τέταρτο τρίμηνο του 2020 η Frigoglass, καθώς τούτες διαμορφώθηκαν σε 63,5 εκατ. ευρώ από 97,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Σύμφωνα με την εταιρεία οι μειωμένες πωλήσεις αντικατοπτρίζουν κυρίως τις χαμηλότερες επενδύσεις των πελατών σε επαγγελματικά ψυγεία λόγω των περιορισμών που σχετίζονται με τον COVID-19, των αρνητικών επιπτώσεων από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και την ισχυρή συγκριτική βάση. Στο σύνολο του έτους οι πωλήσεις της Frigoglass ανήλθαν στα 333,2 εκατ. ευρώ από 482,3 εκατ. ευρώ το 2019, μειωμένες κατά 30,9%

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν το τέταρτο τρίμηνο του 2020 σε 6,5 εκατ. ευρώ από 9,4 εκατ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2019, μειωμένα κατά 31,2% ενώ στο σύνολο του 2020 ανήλθαν στα 42,1 εκατ. ευρώ από 74,04 εκατ. ευρώ το 2019, μειωμένα κατά 43,1%.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) το τέταρτο τρίμηνο του 2020 ανήλθαν σε 1,8 εκατ. ευρώ από 2,7 εκατ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2019, μειωμένα κατά 30,3% ενώ στο σύνολο του έτους διαμορφώθηκαν σε 20,9 εκατ. ευρώ από 50,09 εκατ. ευρώ το 2019, μειωμένα κατά 58,2%.

Η Frigoglass παρουσίασε το τέταρτο τρίμηνο του 2020 ζημίες ύψους 8,6 εκατ. ευρώ (3,5 εκατ. ευρώ ζημίες το τέταρτο τρίμηνο του 2019) και στο σύνολο του 2020 ζημίες 15,7 εκατ. ευρώ (5,5 ζημίες το 2019).

Τα λειτουργικά έξοδα (εξαιρουμένων των αποσβέσεων) μειώθηκαν κατά 40,1% λόγω των ενεργειών που υλοποιήθηκαν στις αρχές της κρίσης για τη μείωση των σταθερών δαπανών ενώ σημειώθηκε αύξηση του περιθωρίου EBITDA κατά 50 μονάδες βάσης, στο 10,3%, μετά από πρωτοβουλίες αναδιάρθρωσης του κόστους παραγωγής, χαμηλότερες εκπτώσεις και μέτρα μείωσης των λειτουργικών εξόδων.

Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές ήταν ύψους 18 εκατ. ευρώ το 2020, 3,3 εκατ. ευρώ χαμηλότερες σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ δημιουργήθηκαν ισχυρές ταμειακές ροές στο τέταρτο τρίμηνο ως αποτέλεσμα της βελτίωσης του κεφαλαίου κίνησης και των περιορισμένων κεφαλαιακών δαπανών.

Παράλληλα, η εταιρεία επισημαίνει την υψηλότερη από τη συνήθη ρευστότητα τον Δεκέμβριο του 2020, με 70 εκατ. ευρώ σε ταμειακά διαθέσιμα και 19 εκατ. ευρώ σε διαθέσιμες πιστωτικές γραμμές, ενόψει της παρατεταμένης αβεβαιότητας. Επαρκές υπόλοιπο ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων αναγκών.

Ο Νίκος Μαμουλής, διευθύνων σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε:

«Το 2020 ήταν μία χρονιά που παρουσίασε πρωτόγνωρες προκλήσεις για την εταιρεία, τους συναδέλφους και τις κοινότητες. Είμαι ευγνώμων για την ευελιξία με την οποία ανταποκρίθηκε η οργάνωσή μας στο ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον και την αφοσίωση που επέδειξε στην εξυπηρέτηση των πελατών μας. Είμαι επίσης ευγνώμων στους πελάτες και στους προμηθευτές μας για τη συνεχή υποστήριξή τους σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.

Η βελτίωση των τάσεων κατά το τέταρτο τρίμηνο είναι ενθαρρυντική. Παρά την τρέχουσα περιορισμένη ορατότητα και την ανανέωση των περιοριστικών μέτρων, είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι για τις επενδύσεις των πελατών μας σε επαγγελματικά ψυγεία και τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη του όγκου πωλήσεων γυάλινων φιαλών το 2021».