Στα 7.441 μεγαβάτ οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τον Ιανουάριο

Κατά 100 μεγαβάτ αυξήθηκε το δυναμικό των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών και Εγγυήσεων Προέλευσης.

Συγκεκριμένα η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων ΑΠΕ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα έφτασε τα 7.441 MW από 7.341MW το Δεκέμβριο, μία αύξηση της τάξης του 1,36%.

Η αύξηση των 100 MW προήλθε από νέους Αιολικούς Σταθμούς (51 MW), Σταθμούς Βιοαερίου-Βιομάζας (0.5 MW) και Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς (48,5 MW).

Οι αιολικοί σταθμοί με εγκατεστημένη ισχύ 3.861 MW είναι η πλέον διαδεδομένη τεχνολογία και ακολουθούν οι Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί με 2.779 MW, τα Φωτοβολταϊκά Στεγών (352 MW), οι Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί (245 MW), οι μονάδες Συμπαραγωγής (108 MW) και οι Σταθμοί Βιοαερίου-Βιομάζας (97 MW)

Η παραγωγή των μονάδων τον Ιανουάριο του 2021 διαμορφώθηκε ως εξής:

· Αιολικοί Σταθμοί 1.149.004 μεγαβατώρες (MWh)

· Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί 90.496 MWh

· Σταθμοί Βιοαερίου-Βιομάζας 40.868 MWh

· Μονάδες Συμπαραγωγής 21.466 MWh

· Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί 200.073 MWh

· Φωτοβολταϊκά Στεγών 29.640 MWh