Αισιοδοξία και εξωστρέφεια χαρακτηρίζει τους Έλληνες CEO, σύμφωνα με έκθεση της PwC

Την παγκόσμια ανάκαμψη της οικονομίας αναμένουν οι Έλληνες "Chief Executive Officers" (CEO), σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 24ης ετήσιας έκθεσης της PwC.

Συγκεκριμένα, ένα χρόνο μετά την ανακήρυξη της πανδημίας του COVID-19, το 75% των Ελλήνων CEO, αντίστοιχα με τα παγκόσμια ποσοστά, δηλώνουν την αισιοδοξία τους για την ανάκαμψη της οικονομίας, καταγράφοντας έτσι μεγάλη αύξηση του σχετικού δείκτη συγκριτικά με τις απαισιόδοξες προοπτικές του περασμένου έτους, όταν ο σχετικός δείκτης άγγιζε μόλις το 23%.

Η αισιοδοξία αυτή των Ελλήνων CEO επεκτείνεται και σε ό,τι αφορά στην απόδοση της εταιρείας τους, καθώς το 39% αναφέρει πως τους επόμενους 12 μήνες οι προοπτικές των οργανισμών τους για αύξηση εσόδων είναι μεγάλη, ενώ αντίστοιχα σε χρονικό ορίζοντα τριετίας το ποσοστό αυτό φτάνει το 55%.

Σύμφωνα με τον Μάριο Ψάλτη, CEO, PwC Ελλάδας: «Ένα χρόνο μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, υπάρχει αισιοδοξία για την οικονομική ανάκαμψη. Ωστόσο, η πανδημία έχει αποκαλύψει αδυναμίες στα επιχειρηματικά μοντέλα και έφερε στο φως νέες προκλήσεις για τις επιχειρήσεις. Παρά την ανάκαμψη της εμπιστοσύνης των Ελλήνων CEO, υπάρχει ανησυχία για το πόσο εύθραυστη θα είναι η ανάκαμψη της οικονομίας και αβεβαιότητα σχετικά με γεωπολιτικές εξελίξεις».

Όπως αποτυπώνει η μελέτη, οι Έλληνες CEO εστιάζουν στην εξωστρέφεια μέσα από την υιοθέτηση αναπτυξιακής ατζέντας, με επίκεντρο την παραγωγικότητα, τις τεχνολογικές επενδύσεις (με ποσοστό 54%) και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού (με ποσοστό 36%). Μετά το «κύμα» της επιτάχυνσης της τεχνολογίας κατά τη διάρκεια του COVID-19 για τις περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις, τη μεγαλύτερη επενδυτική προτεραιότητα αποτελεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Επιπλέον, η επένδυση στους εργαζομένους αποτυπώνει την ενίσχυση της αντίληψης αναφορικά με τον κρίσιμο ρόλο που έχει το ανθρώπινο δυναμικό για την επιτυχή ολοκλήρωση του μετασχηματισμού των επιχειρήσεων.

Ο Κωνσταντίνος Τάκος, Director, People & Change Consulting Leader, PwC Ελλάδας σχολιάζει: «Οι CEOs στην Ελλάδα επιδιώκουν την ταχεία ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους και τον εντοπισμό οφελών παραγωγικότητας. Ωστόσο, γίνεται ολοένα και πιο έντονη η δυσκολία πρόσβασης σε άτομα με τις κατάλληλες δεξιότητες.

Η μέχρι σήμερα προσέγγιση τους βασίζεται κυρίως στο παραδοσιακό κομμάτι των αμοιβών, κινήτρων και παροχών, με μια αυξημένη έμφαση στην κουλτούρα και συμπεριφορές στο χώρο εργασίας. Δυστυχώς η δημιουργία των μελλοντικών ηγετών και η διασφάλιση της ποικιλομορφίας των ατόμων και δεξιοτήτων δεν είναι υψηλά στην ατζέντα τους – σε αντιδιαστολή με τις υπόλοιπες χώρες – μια περιοχή που ξεκάθαρα θα αναδειχθεί στο μέλλον ως βασικός μοχλός για την διασφάλιση της ταχύτητας του μετασχηματισμού των οργανισμών τους».

Σε επίπεδο απειλών για την προοπτική ανάπτυξης των επιχειρήσεων, όπως ήταν αναμενόμενο και ακολουθώντας την παγκόσμια τάση, η εξέλιξη της πανδημίας και οι υγειονομικές κρίσεις βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των CEO (70%), ακολουθεί το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον (54%) ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται η κυβερνοασφάλεια (52%)

Ο Μάριος Ψάλτης, συνεχίζει: «Οι απειλές της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της κλιματικής αλλαγής και γενικά η ατζέντα του ESG δεν έχουν αξιολογηθεί ως άμεσες προτεραιότητες.

Ωστόσο αποτελούν ζητήματα που χρήζουν άμεσης προσοχής, καθώς οι εταιρείες θα αντιμετωπίσουν αυξανόμενη ζήτηση για δράσεις που συνδέονται με αυτά τα θέματα από επενδυτές, παρόχους χρηματοδότησης και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη».

Στο πλαίσιο του πολύ θετικού κλίματος για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, οι Έλληνες CEO πιστεύουν ότι το σχέδιο ανάκαμψης της χώρας θα εξισορροπήσει αποτελεσματικά τις βραχυπρόθεσμες οικονομικές ανάγκες συμβάλλοντας σε μια «πράσινη» ανάκαμψη μακροπρόθεσμα. Σε επίπεδο φορολογικής επιβάρυνσης, ο προβληματισμός των Ελλήνων CEO συνεχίζει να μειώνεται, ωστόσο θεωρούν ότι η αποτελεσματικότητα του φορολογικού συστήματος πρέπει να αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση.

Ο Κυριάκος Ανδρέου, Advisory Leader, PwC Ελλάδας αναφέρει σχετικά: «Οι θετικές προοπτικές και η αισιοδοξία που αποτυπώνεται στην έρευνα, ενισχύονται από την ικανότητα της Ελλάδας να απορροφήσει κεφάλαια από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ ενθαρρύνοντας επενδύσεις γύρω από δύο βασικούς πυλώνες, την πράσινη ανάπτυξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τόσο για τον δημόσιο όσο και για τον ιδιωτικό τομέα.»

Ο Γιώργος Κολλιδάς, Partner, Technology Leader, PwC Ελλάδας σχολιάζει: «Όπως βλέπουμε από την μελέτη, το 45% των Ελλήνων κατατάσσει τις κυβερνοεπιθέσεις ως την τέταρτη πιο σημαντική απειλή που μπορεί να επηρεάσει την επιχείρηση τους. Βασική αιτία αποτελεί το γεγονός πως αρκετές επιχειρήσεις, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, βρέθηκαν αντιμέτωπες με τις συνέπειες μιας κυβερνοεπίθεσης και χρειάστηκε να επανεξετάσουν και να επαναπροσδιορίσουν την στρατηγική τους σε αυτό τον τομέα.

Είναι θετικό πως πάνω από τους μισούς Έλληνες CEO (53%) έχουν ήδη συμπεριλάβει στη στρατηγική τους δράσεις στοχευμένες στην ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας. Προς αυτή τη κατεύθυνση χρειάζεται να λάβουν υπόψη το νέο «ψηφιακό περιβάλλον» που διαμορφώνεται και την ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών για απομακρυσμένη εργασία, για την ψηφιοποίηση διαφόρων λειτουργιών – όπως κανάλια επικοινωνίας, υπηρεσίες, συναλλαγές κ.ο.κ τα όποια εγείρουν κινδύνους κυβερνοασφάλειας».

Όπως ανέδειξε η μελέτη και σε παγκόσμιο επίπεδο, η κλιματική αλλαγή εξακολουθεί να μην βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα των Ελλήνων CEO. Ενώ πέρυσι το 40% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα κατέταξε την κλιματική αλλαγή ως ανησυχία, φέτος το ποσοστό αυτό αυξήθηκε μόνο κατά 3%. Ωστόσο, μόνο το 28% από αυτούς έχουν συμπεριλάβει δράσεις γύρω από την κλιματική αλλαγή στις στρατηγικές τους δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνων.

Ο Δημήτρης Σακίπης, ESG Leader, PwC Ελλάδας δηλώνει: «Η ανάπτυξη στρατηγικών πάνω στους τομείς της κλιματικής αλλαγής και του ESG αποτελούν πλέον προτεραιότητα και σημαντική πρόκληση για τις επιχειρήσεις παγκοσμίως.

Οι Έλληνες CEO φαίνεται να έχουν αναγνωρίσει τη σημασία της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο αυτό που εντυπωσιάζει, με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης είναι πως μόλις το 16% αυτών, αναμένουν να επενδύσουν ένα διψήφιο ποσό στη βιωσιμότητά και στις πρωτοβουλίες ESG, τα επόμενα τρία χρόνια. Είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να προσαρμόσουν ή να επανασχεδιάσουν την στρατηγική τους θέτοντας στο επίκεντρο της το ESG».