Η Ελληνική Χρυσός ολοκλήρωσε ένα μεγαλεπήβολο έργο περιβαλλοντικής αποκατάστασης στη Χαλκιδική

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής μια ακόμη σημαντική φάση ενός από τα μεγαλύτερα έργα περιβαλλοντικής αποκατάστασης στην Ελλάδα ιστορικά. Πρόκειται για την ολοκλήρωση της εξυγίανσης μιας έκτασης 32 περίπου στρεμμάτων, που επί δεκαετίες λειτουργούσε ως ένας υπαίθριος χώρος απόθεσης μεταλλευτικών καταλοίπων, προϊόντων της παραγωγικής δραστηριότητας του μεταλλείου της Ολυμπιάδας.

Ο χώρος λειτούργησε από το 1975 έως το 1995 από προηγούμενους ιδιοκτήτες των μεταλλείων ,ενώ το 2011ξεκίνησε από την Ελληνικός Χρυσός το μεγαλεπήβολο έργο της αποκατάστασης τόσο του συγκεκριμένου υπαίθριου χώρου, καθώς και άλλων αντίστοιχων σημείων στην ευρύτερη περιοχή που παρέμεναν ανενεργά και εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες.

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί τμήμα του ευρύτερου έργου περιβαλλοντικής αποκατάστασης της περιοχής από την μακροχρόνια προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα, που έχει αναλάβει η Ελληνικός Χρυσός από την αρχή της δραστηριοποίησής της, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο αντίστοιχο πρόγραμμα περιβαλλοντικής αποκατάστασης που έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα. Είναι ενδεικτικό ότι από την έναρξη υλοποίησής του έχουν ήδη επενδυθεί περισσότερα από 120 εκατ. ευρώ.

 

 

Η Ελληνικός Χρυσός, ακολουθώντας τις αρχές της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας και διαθέτοντας την τεχνογνωσία που απαιτείται για την υλοποίηση ενός τέτοιου πολυσύνθετου και απαιτητικού έργου, με την χρήση των πλέον βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών, το έφερε εις πέρας, με την περιοχή να βρίσκεται σήμερα πολύ κοντά στην πρότερη μορφή της.

 

Για να ξαναπρασινίσει η περιοχή δεν αρκούσε μόνο η απομάκρυνση των αρσενοπυριτών, που αποτελούσε την κύρια πηγή ρύπανσης της περιοχής. Καταρχάς, απομακρύνθηκαν όλα τα επιβαρυμένα εδάφη και μεταφέρθηκαν στο Χώρο Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακκα όπου αποθηκεύονται με ασφάλεια. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν εδαφοβελτιωτικά έργα προκειμένου το καθαρό πλέον έδαφος να εμπλουτιστεί και να γίνει κατάλληλο για φύτευση. Στο τελικό στάδιο, φυτεύθηκαν συνολικά 3.700 φυτά που ανήκουν σε είδη της τοπική χλωρίδας, προερχόμενα από το φυτώριο της Ελληνικός Χρυσός στην Ολυμπιάδα.

Η Ελληνικός Χρυσός από την αρχή της δραστηριότητάς της στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, λειτουργεί με κύριο μέλημα την προστασία του περιβάλλοντος που την φιλοξενεί, ενώ έχει δεσμευτεί να συνεχίσει την υλοποίηση σημαντικών έργων υψηλής τεχνογνωσίας  με στόχο την πλήρη περιβαλλοντική αποκατάσταση των επηρεαζόμενων περιοχών, τόσο από προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα όσο και παράλληλα με τις εργασίες της, προκειμένου να παραδοθούν άρτιες στην τοπική κοινωνία προς πάσα χρήση, μετά το πέρας της μεταλλευτικής περιόδου.