Ευρωζώνη: Άνοδος πληθωρισμού στο 3% – Στο 1,2% η Ελλάδα

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Eυρωζώνη διαμορφώθηκε στο 3,0% τον Αύγουστο 2021, από 2,2% τον Ιούλιο, με βάση τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Eurostat.

Έναν χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν -0,2%.

Ο ετήσιος πληθωρισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν 3,2% τον Αύγουστο 2021, αυξημένος κατά 0,7% σε σχέση με τον Ιούλιο που ήταν στο 2,5%.

Έναν χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 0,4%.

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά πληθωρισμού καταγράφηκαν στη Μάλτα (0,4%), την Ελλάδα (1,2%) και την Πορτογαλία (1,3%). Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Εσθονία, τη Λιθουανία και την Πολωνία (5,0%).

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο, ο ετήσιος πληθωρισμός παρέμεινε σταθερός σε ένα μόνο κράτος-μέλος και αυξήθηκε σε 26 κράτη.

Τον Αύγουστο, η υψηλότερη συνεισφορά στο ετήσιο ποσοστό πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ προήλθε από την ενέργεια (+1,44 %) και ακολούθησαν τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+0,65%) και τις κατηγορίες «τρόφιμα, αλκοόλ και καπνός» και «υπηρεσίες» (και οι δύο +0,43%).