Οι κλάδοι που πρωταγωνίστησαν στις εξαγωγές

Σε κλαδικό επίπεδο παρατηρήθηκε σημαντική ενίσχυση των εξαγωγών σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων συγκριτικά με τα προηγούμενα δύο έτη. Αναλυτικά, ανοδική πορεία συγκριτικά με το 2020 κατέγραψαν οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων (1,34 δισ. ευρώ, +27,7%), τροφίμων (590,8 εκατ., +11,1%), χημικών (609,9 εκατ., +12,1%), μηχανημάτων και οχημάτων (605,2 εκατ., +18,6%), διάφορων βιομηχανικών (511,5 εκατ., +21,0%), πρώτων υλών (622 εκατ., +49,3%), ποτών και καπνών (129,4 εκατ., +16,3%), λιπών και ελαίων (159,8 εκατ., +28,0%) και μη ταξινομημένων προϊόντων (74,5 εκατ., +16,1%).

Οι χώρες της ΕΕ (27) απορρόφησαν το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών εξαγωγών και συγκεκριμένα το 53,7% (21,42 δισ.), ενώ το 46,3% (18,46 δισ.) απεστάλη σε Τρίτες χώρες.

Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 2020 ήταν 57,5% για την ΕΕ (27) και 42,5% για τις Τρίτες Χώρες, ενώ για το 2019 ήταν 52,4% για την ΕΕ (27) και 47,6% για τις Τρίτες Χώρες.