Οι μικροεπενδυτές στην ΕΕ «πλήρωσαν» τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας!

Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης

Τεράστιο αντίκτυπο, σε χιλιάδες μικροεπενδυτές στην ΕΕ που είχαν αγοράσει ρωσικές μετοχές είχαν, εκτός των άλλων, οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν στην Ρωσία λόγω του πολέμου.

Την άγνωστη αυτή επίπτωση αναδεικνύει, με γραπτή του ερώτηση προς την Κομισιόν ο Γερμανός ευρωβουλευτής της Ομάδας Renew, Engin EROGLU, υπογραμμίζοντας ότι, αυτό υπήρξε ως αποτέλεσμα των κυρώσεων που επέβαλλε η ΕΕ στην Ρωσία, για να την επιβαρύνει οικονομικά και να αποκόψει τις ρωσικές εταιρείες από την κεφαλαιαγορά.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Γερμανό ευρωβουλευτή, απ’ όλη αυτή την κατάσταση, το Ρωσικό κράτος μπορεί κάλλιστα να επωφεληθεί.

Ρωτά, λοιπόν, την Κομισιόν αν γνωρίζει αυτή τη συνέπεια των κυρώσεων καθώς και με ποιους τρόπους πιστεύει, ότι θα μπορούσαν να αλλάξουν οι κυρώσεις για να διασφαλιστεί ότι επηρεάζουν μόνο τη ρωσική ηγεσία και όχι τους μικρούς επενδυτές στην ΕΕ