Μια ανάσα από την πτώχευση η μητρική της Silicon Valley Bank ζητώντας προστασία από τους πιστωτές

Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 11 του πτωχευτικού κώδικα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής υπέβαλε η SVB Financial Group, μητρική της Silicon Valley Bank, ζητώντας προστασία από τους πιστωτές της.

Όπως τονίζεται, η SVB Securities και τα αμοιβαία κεφάλαια της SVB Capital και οι οντότητες ομόρρυθμων εταίρων δεν περιλαμβάνονται στην υπαγωγή και συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά καθώς η SVB Financial Group προχωρά στην προαναγγελθείσα εξερεύνηση στρατηγικών εναλλακτικών λύσεων για αυτές τις επιχειρήσεις.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η SVB Capital, μια πλατφόρμα επιχειρηματικών κεφαλαίων με βαθιές ρίζες στην οικονομία της καινοτομίας, συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά και να εξυπηρετεί τους πελάτες της. Τα αμοιβαία κεφάλαια SVB Capital και οι γενικοί εταίροι είναι χωριστές νομικές οντότητες, διαφορετικές από την SVB Financial Group και δεν περιλαμβάνονται στην κατάθεση του Κεφαλαίου 11.

Τα αμοιβαία κεφάλαια SVB Capital συνεχίζουν να έχουν πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των διευκολύνσεων συνδρομητικής πίστωσης και των δεσμεύσεων επενδυτών και γενικών εταίρων. Η SVB Financial Group έχει δεσμευτεί να παρέχει υποστήριξη στην SVB Capital σε όλη τη διαδικασία αναδιοργάνωσης.

Η SVB Securities, ένας εποπτευόμενος χρηματιστής-διαπραγματευτής με δική του διοίκηση, υπαλλήλους και κεφάλαια, είναι ξεχωριστή νομική οντότητα από την SVB Financial Group και δεν περιλαμβάνεται στην υπαγωγή. Συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά. Η SVB Financial Group, η οποία κατέχει το μετοχικό κεφάλαιο της SVB Securities, δεσμεύεται να παρέχει στη SVB Securities υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία αναδιοργάνωσης.
Η SVB Financial Group δεν είναι πλέον συνδεδεμένη με τη Silicon Valley Bank, ούτε με την ιδιωτική τραπεζική και διαχείριση περιουσίας της τράπεζας, SVB Private. Ο διάδοχος της τράπεζας, η Silicon Valley Bridge Bank, λειτουργεί υπό τη δικαιοδοσία της Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC).

Η εταιρεία πιστεύει ότι έχει ρευστότητα περίπου 2,2 δισ. δολάρια, ενώ διαθέτει άλλους πολύτιμους λογαριασμούς τίτλων επενδύσεων και άλλα περιουσιακά στοιχεία για τα οποία διερευνά επίσης στρατηγικές εναλλακτικές λύσεις.

«Η διαδικασία του Κεφαλαίου 11 θα επιτρέψει στην SVB Financial Group να διατηρήσει την αξία της καθώς αξιολογεί στρατηγικές εναλλακτικές για τις πολύτιμες επιχειρήσεις και τα περιουσιακά του στοιχεία, ειδικά τις SVB Capital και SVB Securities», δήλωσε ο William Kosturos, Chief Restructuring Officer του SVB Financial Group.