Άρον άρον εισάγονται 168 χιλιάδες εργαζόμενοι από τρίτες χώρες

Κοινή διυπουργική απόφαση «ανοίγει το δρόμο» για την άμεση και με συνοπτικές διαδικασίες εισαγωγή εργαζομένων από τρίτες χώρες ώστε να καλυφθούν οι κενές θέσεις εργασίας σε κρίσιμους τομείς, όπως η αγροτική οικονομία, η οικοδομική δραστηριότητα και η φροντίδα σπιτιών και προσώπων.

Το υπουργείο Εργασίας σπεύδει να υποστηρίξει ότι οι μετακλήσεις κατανέμονται σε κλάδους στους οποίους δεν υπάρχει προσφορά εργασίας από Έλληνες.

Το θέμα όμως είναι και συνεχίζει να είναι η συγκράτηση του μισθολογικού κόστους. Οι Έλληνες δεν εμφανίζονται πρόθυμοι να καλύψουν αυτές τις θέσεις λόγω χαμηλών αμοιβών και εξοντωτικών ωραρίων κι όχι γιατί δεν αγαπούν την εργασία.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η μετάκληση εργαζομένων υψηλής εξειδίκευσης εγκρίνεται με ειδική διαδικασία: οι ενδιαφερόμενοι εργοδότες θα πρέπει να καταθέσουν αιτήματα στις αποκεντρωμένες διοικήσεις των περιφερειών για τη συγκεκριμένη ειδικότητα που ζητούν και εν συνεχεία να διεξαχθεί ενδελεχής έλεγχος από τη ΔΥΠΑ ως προς την ύπαρξη εγχώριου εργατικού δυναμικού.

Για τους εργαζομένους υψηλής ειδίκευσης προβλέπεται επίσης ότι η αμοιβή δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από 1,5 φορά το ύψος του μέσου ακαθάριστου ετήσιου μισθού στην Ελλάδα, όπως αυτός προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.