Δεσμευτική συμφωνία της Εθνικής Τράπεζας για την αγορά του 7,5% της Epsilon Net

Δεσμευτική συμφωνία για την αγορά ποσοστού 7,5% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Epsilon Net από τον βασικό της μέτοχο Ιωάννη Μίχο, σε τιμή 7,4 ευρώ/μετοχή υπέγραψε η Εθνική Τράπεζα, σε συνέχεια υπογραφής μνημονίων συνεννόησης (MoU), όπως ανακοινώθηκε στις αρμόδιες χρηματιστηριακές αρχές.

Η συμφωνία προβλέπει τη δυνατότητα απόκτησης περαιτέρω ποσοστού 7,5%, τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση της αρχικής συναλλαγής.

Η συμφωνία με τον κ. Μίχο επίσης προβλέπει την υπογραφή μίας μακροχρόνιας, αποκλειστικής συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ Epsilon Net και ΕΤΕ με αντικείμενο τον από κοινού σχεδιασμό, την ανάπτυξη και διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών που αποσκοπούν στην ενίσχυση και στήριξη του επιχειρείν στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι η ολοκλήρωση της αρχικής συναλλαγής τελεί υπό τις συνήθεις αναβλητικές αιρέσεις. Κατά την ολοκλήρωση, θα υπογραφεί η σύμβαση στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Epsilon Net και ΕΤΕ κατά τα προβλεπόμενα στο σχετικό μνημόνιο συνεννόησης.