Παραιτήθηκε ο πρόεδρος του ΔΣ της Lamda Development Αναστάσιος Γιαννίτσης

Την παραίτηση του Αναστάσιου Γιαννίτση από πρόεδρος του διοικητικού της συμβουλίου ανακοίνωσε η Lamda Development. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η παραίτησή του θα τεθεί σε ισχύ στις 21 Ιουνίου όταν και θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της εισηγμένης.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, έχει ήδη υποβληθεί πρόταση για αντικατάστασή του από τον Στέφανο Κοτσώλη, μια απόφαση όμως η οποία θα παρθεί στην επικείμενη γενική συνέλευση.

Πιο συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η LAMDA DEVELOPMENT S.A. (“Εταιρεία”), σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014/ΕΕ και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 24.05.2023 ο κος Αναστάσιος Γιαννίτσης (νυν Πρόεδρος και μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ) ανακοίνωσε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την παραίτησή του από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου με έναρξη ισχύος το πέρας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας που προγραμματίζεται να λάβει χώρα στις 21.06.2023, σύμφωνα με το δημοσιευθέν οικονομικό ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2023.

Έχει υποβληθεί πρόταση για πλήρωση της κενωθείσας θέσης μετά την έναρξη ισχύος της παραίτησης από τον κο Στέφανο Κοτσώλη, νυν μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ, με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εσωτερικών εταιρικών διαδικασιών και τον ορισμό του ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην επικείμενη Γενική Συνέλευση.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία μετά το πέρας των προβλεπόμενων εσωτερικών διαδικασιών και της λήψης των απαραίτητων εταιρικών αποφάσεων».