Η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται και στις ελληνικές τράπεζες – Τι αλλάζει και ποιος ο ρόλος της εκπαίδευσης των εργαζομένων

Με τον ψηφιακό μετασχηματισμό των τραπεζών να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και να οδηγεί το εγχώριο τραπεζικό σύστημα στην επόμενη ημέρα, κάτι που έχει ήδη να γίνεται εμφανές και στον μέσο τραπεζικό πελάτη, η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί έναν παράγοντα μετασχηματισμού στον κλάδο των τραπεζών, ο οποίος αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το μέλλον τους.

Πώς όμως η Τεχνητή Νοημοσύνη θα επηρεάσει το μέλλον των ελληνικών τραπεζών; Αρχικά, η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ), όπως εκτιμά ο σύμβουλος εκπαίδευσης τραπεζικών στελεχών και πρώην Μεσολαβητής Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών Δημήτρης Παυλάκης, θα επιτρέψει στις τράπεζες να βελτιώσουν την επικοινωνία και τη σχέση τους με τους πελάτες τους.

   Επίσης:

   – Με τη χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και φυσικής γλώσσας, οι τράπεζες θα μπορούν να αναγνωρίζουν και να ερμηνεύουν τις ανάγκες των πελατών τους, προσφέροντας τους εξατομικευμένες χρηματοοικονομικές λύσεις και συμβουλές.

   – Επιπλέον, η ΤΝ θα επιτρέψει την αυτόματη επεξεργασία και εκτέλεση συναλλαγών, μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος για τους πελάτες και τις τράπεζες.

   – Η τεχνητή νοημοσύνη θα συμβάλει στην ενίσχυση της ασφάλειας στο χώρο των τραπεζών. Με την ανάλυση μεγάλων όγκων δεδομένων, η ΤΝ θα αναγνωρίζει τα μοτίβα και τις ανωμαλίες στις συναλλαγές, εντοπίζοντας δυνητικά απάτες και απειλές, ενώ θα μπορεί να προβλέπει τις ανάγκες για καταπολέμηση της απάτης και να λαμβάνει προληπτικά μέτρα για την προστασία των πελατών και των τραπεζών.

Η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στον κλάδο των τραπεζών συνεπάγεται και κινδύνους που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Ένας από τους κύριους κινδύνους αναφέρει ο κ. Παυλάκης, πρώην διευθυντικό στέλεχος στον τραπεζικό τομέα σε θέσεις ευθύνης, είναι η προστασία της ιδιωτικότητας των πελατών, καθώς η ΤΝ απαιτεί τη συλλογή και την ανάλυση μεγάλων ποσοτήτων προσωπικών δεδομένων, γεγονός που προϋποθέτει την ύπαρξη αυστηρών μέτρων προστασίας και ασφαλείας των δεδομένων των πελατών.

   Επιπλέον, η εξάρτηση από την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο της κυβερνοεπίθεσης και της απώλειας δεδομένων. Αυτό επιβάλλει την ανάγκη επενδύσεων σε ασφάλεια και συστήματα προστασίας για την αντιμετώπιση των κυβερνοεπιθέσεων και την αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων.

   Οι θέσεις εργασίας και ο ρόλος της εκπαίδευσης

Με την αυξημένη χρήση της τεχνολογίας και την αυτοματοποίηση ορισμένων εργασιών, υπάρχει ο κίνδυνος απώλειας θέσεων εργασίας για ορισμένους επαγγελματικούς τομείς μέσα στις τράπεζες. Όπως αναφέρει ο κ.Παυλάκης, δεν θα χαθεί όμως ποτέ η ανάγκη της προσωπικής επαφής του τραπεζικού πελάτη με τον τραπεζικό του σύμβουλο.

Στο πλαίσιο αυτό αποκτά καθοριστικό ρόλο η μετεκπαίδευση και επαγγελματική επανακατάρτιση στον τραπεζικό τομέα προκειμένου οι εργαζόμενοι να προσαρμόζονται στις νέες τεχνολογίες και ταυτόχρονα να διατηρούν την απασχόλησή τους στους νέους ρόλους που θα κληθούν να διαδραματίσουν (συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη διατήρηση των θέσεων εργασίας).