Υποβαθμίζονται διαρκώς τα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης

Την επείγουσα ανάγκη συμπερίληψης δεκάδων χιλιάδων αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών στις δράσεις συγχρηματοδοτούμενης κατάρτισης επισημαίνει στο υπόμνημά της για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης, μέσω στοχευμένων δράσεων, η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας στο πλαίσιο της  συζήτησης εργασίας των παραγωγικών φορέων με τον υπουργό Εργασίας 'Αδωνι Γεωργιάδη.

 «Η  προσπάθεια της ΓΣΕΒΕΕ να συμβάλει με θέσεις και προτάσεις για μια ποιοτική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, με απώτερο ζητούμενο να σταματήσει να είναι ευάλωτη στις αλλαγές των εργασιακών περιεχομένων  είναι διαχρονική» όπως σημειώνεται στο υπόμνημα.

Πιο αναλυτικά, χαρακτηρίζεται επείγουσα ανάγκη η συμπερίληψη των δεκάδων χιλιάδων αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών στις ειδικότητες του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας στις δράσεις συγχρηματοδοτούμενης κατάρτισης.

«Οι επαγγελματίες, τεχνίτες και τεχνικοί που διατηρούν τη δική τους επιχείρηση και δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά (σε επαγγέλματα όπως οι τεχνικές ειδικότητες της οικοδομής, οι κλάδοι της επισκευής αυτοκινήτου, οι δεκάδες σύγχρονες ειδικότητες των υπηρεσιών κτλ) έχουν στερηθεί των ευκαιριών επιδοτούμενης κατάρτισης από το 2015, με συνέπεια το χάσμα δεξιοτήτων μεταξύ μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων να μεγαλώνει και τις πολιτικές της ΕΕ (διπλή μετάβαση – πράσινη οικονομία και ψηφιακός μετασχηματισμός) να μην είναι δυνατόν να εμπεδωθούν σε αυτές» όπως αναφέρεται.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι υπάρχει σημαντική πτώση της ποιότητας των σεμιναρίων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στη χώρα μας όλα τα τελευταία χρόνια. Η εξ' αποστάσεως ψηφιακή κατάρτιση (e-learning) αντί να επεκτείνει τις δυνατότητες και να παρέχει ευελιξία στα άτομα έχει επιδεινώσει τα προβλήματα ποιότητας.

Για το λόγο αυτό, τονίζει η ΓΣΕΒΕΕ,  απαιτείται η θεσμοθέτηση ενός συστήματος ελέγχου και υποστήριξης των παρόχων κατάρτισης (Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – ΚΔΒΜ) ώστε να αναβαθμίσουν την ποιότητα των έργων τους αναφορικά με τους εκπαιδευτές, το εκπαιδευτικό υλικό, τους εκπαιδευτικούς χώρους και τις μεθόδους κατάρτισης, καθώς και ο  περιορισμός του «πληθωρισμού» πιστοποιήσεων  και η ουσιαστική αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε τα αποδιδόμενα πιστοποιητικά να αποκτήσουν αξία στην αγορά.

Κρίνεται επίσης, άμεση, η ανάγκη λήψης μέτρων για την ώθηση των ΚΔΒΜ ώστε να δημιουργήσουν εξειδικευμένα εργαστήρια πρακτικής άσκησης ανά τομέα-ειδικότητα και σταδιακά να επιδιώξουν θεματική εξειδίκευση με σύγχρονα τεχνικά σεμινάρια υψηλής προστιθέμενης αξίας και μέσω των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και να ανανεωθούν τα εργαστήρια της ΔΥΠΑ σε όλη τη χώρα.

Στις προτάσεις  της ΓΣΕΒΕΕ  περιλαμβάνονται επίσης:

– Η υποστήριξη και επέκταση της τεχνικής επαγγελματικής κατάρτισης  μέσω της ενίσχυσης του κύρους και της ελκυστικότητας των τεχνικών επαγγελμάτων. Δράσεις προβολής και ευαισθητοποίησης με στόχο η διαδρομή της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης να γίνει μια σημαντική επιλογή στο πλαίσιο του σχολικού και του επαγγελματικού προσανατολισμού των νέων.

– Ανάπτυξη κινήτρων και υιοθέτηση «θετικών διακρίσεων» για τη προσέλκυση ατόμων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην κατάρτιση ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο να αξιοποιούν τις ευκαιρίες κατάρτισης όσοι έχουν ήδη υψηλά προσόντα ή όσοι/ες ενδιαφέρονται πρωτίστως για το επίδομα κατάρτισης.

– Αναγνώριση της σημασίας του συστηματικού, οργανωμένου και διεξοδικού κοινωνικού διαλόγου πριν από κρίσιμες νομοθετικές πρωτοβουλίες αναφορικά με την επαγγελματική εκπαίδευση-κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση. Στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει μόνιμο δίκτυο (διαρκής ειδική επιτροπή) κοινωνικού διαλόγου μεταξύ κράτους, εκπροσώπων των εργοδοτών και εκπροσώπων των εργαζομένων για τα θέματα (συν)αρμοδιότητας των υπουργείων Εργασίας και Παιδείας στην επαγγελματική κατάρτιση, με θεσμικές διασφαλίσεις αποτελεσματικής και διεξοδικής διαβούλευσης.

– Ανάπτυξη συστηματικής συνεργασίας μεταξύ των Ινστιτούτων των κοινωνικών εταίρων και της ΔΥΠΑ για θέματα ποιότητας στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και την ενδοεπιχειρησιακή επιμόρφωση.

Τέλος, μία από τις εμβληματικές δράσεις που ολοκληρώνονται κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, αφορά στην εγκαθίδρυση ενός μηχανισμού πρόγνωσης και παρακολούθησης παραγόντων αλλαγής του παραγωγικού περιβάλλοντος κλάδων, επαγγελμάτων και δεξιοτήτων (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020).

Στο πλαίσιο του έργου εντάχθηκε και δράση με τίτλο και Εργαστήριο πρόγνωσης και παρακολούθησης αλλαγών επαγγελμάτων που αποτελεί ουσιαστικά ένα σύστημα διερεύνησης, ανάλυσης, κατανόησης και αποτύπωσης επικείμενων μεταβολών σε είκοσι συγκεκριμένα επαγγέλματα. Μεταξύ των επαγγελμάτων αυτών είναι και τα επαγγέλματα: Αλουμινοσιδηροκατασκευαστής, Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος, Εγκαταστάτης και Συντηρητής Καυστήρων Υγρών Αερίων καυσίμων, Τεχνίτης υαλοπινάκων, Υδραυλικός, Ψυκτικός, δηλαδή επαγγέλματα του κατασκευαστικού κλάδου.