ΤΧΣ: Θα διαθέσει το 22% των μετοχών της Εθνικής – Στα 5,30 ευρώ η κατώτατη τιμή προσφοράς

Την πρόθεσή του να διαθέσει το 22% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας, εξέφρασε τo Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Συγκεκριμένα, ο συνολικός αριθμός των προσφερόμενων μετοχών αυξάνεται από 182.943.031 σε 201.237.334.

Παράλληλα, το ΤΧΣ ανακοίνωσε ότι αλλάζει και το εύρος τιμών στο placement από 5,00 -5,44 ευρώ σε 5,30 – 5,44 ευρώ.

Ειδικότερα , το ΤΧΣ αναφέρει ότι δεν θα ληφθούν υπόψιν προσφορές κάτω από την τιμή των 5,30 ευρώ,

Υπενθυμίζεται ότι η ζήτηση για το προσφερόμενο ποσοστό είναι πολύ μεγάλη, αφού σύμφωνα με πληροφορίες το βιβλίο προσφορών έχει υπερκαλυφθεί 6 φορές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σχετικά με την Προσφορά από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, άυλων, με δικαίωμα ψήφου μετοχών, που είναι εισηγμένες στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη στο μετοχικό κεφάλαιο της Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. («ETE»).

To Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΧΣ, κατά τη συνεδρίασή του στις 15 Νοεμβρίου 2023 και κατόπιν ενημέρωσης από τους Διαχειριστές της Διεθνούς Προσφοράς αναφορικά με τη ζήτηση που έχει εκδηλωθεί έως τώρα στο πλαίσιο της Διεθνούς Προσφοράς, εξέφρασε την πρόθεσή του να ασκήσει το Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς, ώστε ο συνολικός αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών να αυξηθεί από 182.943.031 σε 201.237.334.

Περαιτέρω, εν όψει της ισχυρής ζήτησης, σύμφωνα με την ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ, οι Διαχειριστές θα ενημερώσουν τους επενδυτές που συμμετέχουν στην Διεθνή Προσφορά ότι προσφορές κάτω του ποσού των πέντε ευρώ και τριάντα λεπτών (€5,30) ανά Προσφερόμενη Μετοχή, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ληφθούν υπόψιν στην κατανομή Προσφερόμενων Μετοχών».